Nastavljena implementacija projekta “Otpad resurs koji treba iskoristiti”

 Nastavljena implementacija projekta “Otpad resurs koji treba iskoristiti”

foto pg biro

Sekretarijat za komunalne poslove Glavnog grada,  u saradnji sa firmom “Medix“ d.o.o. Podgoricanastavio jeimplementaciju projekta “Otpad resurs koji treba iskorisiti”. Cilj  projekta je probuditi ekološku svijest građana kroz ukazivanje na važnost selekcije otpada i njegove reciklaže.

„U periodu od 12. oktobra do 7. novembra održana su edukativna predavanja, u  osnovnim i srednjim školama: OŠ “Savo Kažić” na Barutani, OŠ ”Đoko Prelević” na Ublima , OŠ” 18 oktobar” na Bioču, kao i  u JU Gimnazija “Slobodan Škerović”, SSŠ “Spasoje Raspopović”, Srednja Ekonomska škola ”Mirko Vešović”, OŠ ”Štampar Makarije”, OŠ “Savo Pejanović”, OŠ “Milan Vukotić” i OŠ “Maksim Gorki”. 

Foto Pg biro

Na edukativnim predavanjima kroz prezentacije i interaktivnu nastavu, učenici su upoznati sa značajem selektivnog sakupljanja komunalnog otpada tj. primarnom selekcijom otpada na mjestu nastanka, aktivnostima koje je Glavni grad preduzeo na sprovođenju primarne selekcije, lokacijama i načinom upotrebe posuda za primarnu selekciju otpada, reciklažnim dvorištima i uslovima koje kroz važeće odluke kao građani treba da poštujemo“, ističu u Sekretarijatu za komunalne poslove.

Foto Pg biro

Ciljna grupa projekta su djeca školskog uzrasta. Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada, od velike važnosti je edukacija prije svega djece, kako o upravljanju otpadom tako i o prednostima i važnosti selektovanja otpada na mjestu nastanka – primarnoj selekciji.

Foto Pg biro

„Akcenat edukacije stavljen je na primarnu selekciju, odnosno odvajanje otpada na “suvu” i “mokru” frakciju komunalnog otpada, na izvoru nastanka, kako bi se što više reciklabilnog materijala iz otpada (papir, metal, plastika, staklo i dr.) pripremilo za ponovnu upotrebu i reciklažu, a što manja količina otpada odložila na deponiju.

Edukativna predavanja  u glavnom gradu su planirana da se održe u deset  škola u gradskoj i prigradskoj sredini i pet škola sa seoskog područja i biće realizovana u narednom periodu u skladu sa epidemiološkom situacijom i uz poštovanje mjera koje su na snazi“, navodi se u saopštenju iz Sekretarijata za saobraćaj.

 

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja