Realizacija postupka sticanja akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata

 Realizacija postupka sticanja akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata

Foto: Univerzitet Crne Gore, slika iz arhive

Na elektronskoj sjednici Senata UCG usvojeni su prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Fakultetu političkih nauka, Biotehničkom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Medicinskom fakultetu.

Usvojeni prijedlozi tiču se ocjene o ispunjenosti uslova i imenovanja komisije za ocjenu doktorske disertacije, izvještaja o podobnosti teme i kandidata, podobnosti kandidata i teme, imenovanju mentora i komentora, ocjene podobnosti doktorske teze i kandidata.

U cilju realizacije konkursa za izbor u akademska i naučna zvanja i sprovođenje postupaka, Senat je imenovao Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje za oblasti Montenegristika – crnogorske ijužnoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu. Na istoj Sjednici, a po biltenu UCG br. 514 imenovana je i Komisija za praćenje javnog pristupnog predavanja radi provjere pedagoških sposobnosti kandidata koji se biraju u prvo akademsko zvanje – docent i Komisija za inauguraciono predavanje za kandidata koji se bira u akademsko zvanje redovni profesor za oblast Crtanje na Fakultetu likovnih umjetnosti.

Na prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta, na sjednici je donijeta Odluka o izmjeni organizacije nastave na Biotehničkom fakultetu, na predmetu Biohemija, studijski program Animalna proizvodnja.

Senatu su na upoznavanje dostavljeni prijedlozi vijeća organizacionih jedinica o studenatima sa najboljim uspjehom i prijedlog Odluke rektora UCG-a prof. dr Danila Nikolića o dodjeli nagrade najboljim studentima UCG-a za studijsku 2020/21. godinu, saglasne Pravilniku o nagrađivanju najboljih studenata UCG-a.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja