Cilj dalji razvoj partnerstva sa naučnim i visokoobrazovnim ustanovama

 Cilj dalji razvoj partnerstva sa naučnim i visokoobrazovnim ustanovama

Foto: Univerzitet Crne Gore

Filozofski fakultet je pored velikih ograničenja zbog pandemije koronavirusa, u protekloj godini radio na polju internacionalizacije, koja je jedan od najvažnijih pravaca strategije razvoja Univerziteta Crne Gore (UCG), kazala je dekanka tog fakulteta Tatjana Novović.

Ona je rekla da je Filozofski fakultet u novoj virtuelnoj stvarnosti uspostavio mostove međunarodne saradnje.

Kako je kazala, cilj Filozofskog fakulteta je da na polju internacionalizacije razvije i ojača strateška partnerstva sa naučnim i visokoobrazovnim ustanovama, kao i drugim ustanovama koje su važne za razvitak obrazovanog procesa, nauke i kulture.

Novović je navela da je doprinos Filozofskog fakulteta internacionalizaciji vidan u uspostavljanju novih strateških partnerstva i potpisivanju sporazuma u cilju međunarodne vidljivosti i razvoja.

Ona je podsjetila da je Filozofski fakultet potpisao sporazum o naučnoj i istraživačkoj saradnji sa Povijesnim istitutom u Zagrebu.

Dogovoreno je, kako je rekla Novović, i potpisivanje sporazuma o saradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.

“U toku su i dogovori o uspostavaljanju naučne saradnje i potpisivanju sporazuma sa Balkan History Association (Rumunija), koji podrazumijeva naučnu saradnju, istraživanja u cilju produbljivanja i razumijevanja istorijskog, kulturnog, političkog, ekonomskog i socijalnog okruženja na Balkanu”, dodala je Novović.

Ona je navela da projekti koji se realizuju na Filozofskom fakultetu, pored uvezivanja sa srodnim visokoškolskim institucijama u regionu i Evropi, donose brojna unapređenja sistema visokog obrazovanja i akademske izvrsnosti u naučnoistraživačkom radu.

Kako je kazala, jedan od njih je projekat „Stalno se usavršavajte –KEY“, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, u okviru Erasmus+ programa, koji se realizuje od prošle do 2022. godine.

Novović je rekla da je u okviru tog projekta uspostavljen Centar za obuku nastavnika vaspitača i drugih nastavnih profila sa te univerzitetske jedinice, koji je otvoren za stalno kontinuirano usavršavanje profesionalaca u toj oblasti.

“Drugi projekat Erasmus + programa je „Učenje zasnovano na problemima u poslovanju u cilju dostizanja akademske izvrsnosti u oblasti geoinformatike – GEOBIZ“, čiji sam naziv ukazuje na cilj projekta”, navela je Novović.

Prema njenim riječima, danas je vrlo aktuelno pitanje širenja kulture akademskog integriteta, promovisanjem etičkog ponašanja i prevencijom plagijarizma i drugih tipova neetičkih praksi u akademskom radu.

Upravo taj cilj, kako je kazala Novović, zacrtan je projektom Fakulteta, pod imenom Jačanje akademskog integriteta – interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju.

“Tu je i projekat koje je podržalo Ministarstvo nauke, „Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori””, dodala je Novović.

Ona je rekla da je nedavno Filozofski fakultet na konkursu za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije dobio tri projekta, koji će biti realizovani od sljedeće do 2022. godine.

Novović je kazala da su u aktuelnoj pandemijskoj situaciji bili smo vrlo izazovnoj situaciji – kako se organizovati, sačuvati kvalitet nastave, zaokružiti funkcionalno i pravovremeno započeto i planirano.

“Smatramo da smo u datim okolnostima uspjeli efikasno da nađemo odgovarajuće modalitete u nastavno-organizacionom smislu i očuvamo kvalitet i nivo cjelishodnog djelovanja”, navela je Novović.

Ona je rekla da će u predstojećem periodu nastaviti da realizuju planirane nastavne sadržaje, projektne zadatke, ali i druge obaveze, koje su započete u tekućem semestru, poput novih projekata, naučno-stručnih predavanja za javnost.

“Predstoji nam i završavanje infrastrukturnih projekata koje smo inicirali u ovoj godini, što bi značajno unaprijedilo uslove rada na našem, odnosno naša dva fakulteta, Filozofskom i Filološkom”, zaključila je Novović.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja