Arhitektonski fakultet priredio digitalnu izložbu ,,Muzička arhitektura Ludviga van Betovena’’

 Arhitektonski fakultet priredio digitalnu izložbu ,,Muzička arhitektura Ludviga van Betovena’’

Foto Fos Media

Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, priredio je, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Podgorici, digitalnu izložbu ,,Muzička arhitektura Ludviga van Betovena’’, povodom obilježavanja 250 godina od rođenja velikog kompozitora.

Aktuelna situacija uslovljena virusom Covid 19, kao i proširene digitalne mogućnosti, opredijelile su da pripremljeni izložbeni materijal bude virtuelno smješten (virtual tour) u konkretni fizički prostor konstruktivnog skeleta bivše fabrike “Radoje Dakić” u Podgorici, koji je inicijalno trebao da posluži kao ambijent za realizaciju klasične izložbe.

Virtuelna postavka, kao alternativni oblik izlaganja, u koncepciji prof. dr Svetlane Perović, dostupna je na linku: www.250yearsbeethoven.me.

U okviru ovog projekta, studentkinje i studenti Arhitektonskog fakulteta su uz pomoć mentorskog tima u sastavu: prof.dr Svetlana K. Perović, MSc Ema Alihodžić Jašarović i Bojana Raspopović, svoj doprinos temi artikulisali ka interdisciplinarnom i interaktivnom tretmanu dva snažna polja djelovanja, arhitekture i muzike, a krajnji cilj je bio “dekomponovanje” i prevođenje izabranih sekvenci stvaralačkog opusa Betovena na polje arhitekture i arhitektonskog jezika.

Dvomjesečni proces je rezultirao sa devet konceptualnih rješenja, rađenih individualno ili u timu, a koji integrišu grafičke radove sa pratećim tekstualnim eksplikacijama, izložbene panoe, te audio-vizuelne doprinose kratkog formata. Prezentacija studentskih radova upriličena je u dvojezičnoj formi, u digitalnom formatu i kao prva virtuelna izložba realizovana u organizaciji Arhitektonskog fakulteta u Podgorici.

Audio-vizuelnom sadržaju moguće je pristupiti preko youtube kanala Arhitektonskog fakulteta u Podgorici: https://www.youtube.com/channel/UCpNLf37Y2IzlwLx0WAgoITA, a kompletan izložbeni materijal dostupan je na internet stranici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Katalog studentskih radova nalazi se u prilogu objave, a isti će biti dostupan i u štampanom obliku.

Studenti učesnici u projektu su: Irena Radulović, Bojana Krivokapić, Andrej Riger, Milica Labudović, Jovo Čeprnić, Kristina Radović, Žaklina Nježić, Sofija Poleksić, Šćepan Popović, Marija Radonjić, Dušica Božanović, Vladimir Fatić i Zorica Dragović (Metalurško -tehnološki fakultet).

Projekat je finansijski podržala Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici.

Rukovodstvo Arhitektonskog fakulteta u Podgorici duguje zahvalnost Ambasadi Savezne Republike Njemačke na kontinuiranoj uspješnoj saradnji i podršci.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja