Zatvara se saobraćaj u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića na Koniku

 Zatvara se saobraćaj u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića na Koniku

Foto: PG Biro

Iz Uprave Glavnog grada saopšteno je da se zatvara saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića, radi izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije u zahvatu DUP-a “Konik -Vrela Ribnička”.

Istakli su da zatvaranje važi za period od 04.05. do 04.06.2021. godine, sa mogućnošću produženja.

Dodaju da se obavezuje podnosilac zahtjeva da za vrijeme izvođenja radova, obezbijedi građanima nesmetan prilaz objektima stanovanja.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još