Zapošljavanje uz značajne olakšice

 Zapošljavanje uz značajne olakšice

Foto: Pixabay

Vlada Crne Gore je kroz Mjere podrške privredi za prvi kvartal predvidjela posebnu mjeru za podsticanje novog zapošljavanja u 2021. godini, a koja se realizuje kroz predlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, osnovni razlozi za realizaciju ove mjere sadržani su u potrebi da se, usljed negativnih posledica koje je pandemija imala na poslovanje privrede, a posljedično i na smanjenje broja zaposlenih, omogući privrednim subjektima da dio nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG ponovo zaposle uz značajne olakšice i podsticaje za zapošljavanje.

„Uvažavajući zahtjeve privrede da se za primjenu ove mjere razmotri mogućnost probnog rada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao predlagač izmjena pomenutih zakona i Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao koordinator mjera podrške privredi, daju sljedeće tumačenje: Korisnici ove mjere mogu biti oni poslodavci koji zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa licem koje je najmanje 3 mjeseca bilo na evidenciji ZZZCG, uz mogućnost da to lice prethodno angažuju po ugovoru o probnom radu u trajanju do 3 mjeseca. Olakšice definisane ovom mjerom obračunavaće se od momenta kada poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme (ne tokom probnog rada)“, objasnili su u resoru Jakova Milatovića.

Predviđeno je da se navedeni zakoni primjenjuju od 1. januara 2021. godine. Dakle, poslodavci koji su zaposlili osobe tokom 2021. godine, a prije stupanja na snagu ovih Zakona, biće u mogućnosti da koriste ove olakšice.

„Podsjećamo da je mjera koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine“, kazali su u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini i to: 90 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2021. godini; 60 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2022. godini i 30 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2023. godini.

U Ministarstvu naglašavaju da će doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivana iz budžeta Crne Gore.

„Uprava prihoda i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, nakon usvajanja Zakona, objaviće detaljna uputstva u vezi prijave za korišćenje ove mjere. U saradnji sa nadležnim institucijama posebna pažnja će biti posvećena efikasnoj primjeni kontrole ovih mjera“, navedeno je u saopštenju.

U Ministarstvu ekonomskog razvoja podsjećaju da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo Prijedloge izmjena i dopuna Zakona o porezima na dohodak fizičkih lica i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju koji su utvrđeni na sjednici Vlada Crne Gore 4. februara 2021. godine i upućeni Skupštini radi donošenja.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još