Za tri godine advokatima pola miliona

 Za tri godine advokatima pola miliona

foto ilustracija

Za tri godine, 2017, 2018. i 2019, na ime troškova angažovanja advokata u postupku pružanja besplatne pravne pomoći, pred svim sudovima, utrošeno je ukupno 578.318 eura za besplatnu pravnu pomoć.

To se navodi se u Analizi rezultata funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći koju je sačinilo Ministarstvo pravde, pišu Dnevne novine.

Kako je precizirano, u 2017. godini po navedenom osnovu utrošeno je 211.074 eura, u 2018. godini 163.970 eura a u prošloj godini 203.273 eura.

“U periodu od 2017-2019. godine, ukupno je podnijeto 1788 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Iako je u 2018. godini došlo do određenog porasta broja podnijetih zahtjeva, u 2019. godini je taj broj pao na 487, što je u odnosu na prethodnu (2018.) godinu manje za 25,76 odsto. Procenat odobrenih zahtjeva je visok, i u izvještajnom periodu iznosi 1535 odobrena zahtjeva, što je 85,85 odsto od ukupnog broja podnesenih zahtjeva”, navodi su u Analizi.

Kako se dodaje, u Osnovnom sudu u Kolašinu odobreno je svih 20 podnijetih zahtjeva, a visok procenat imaju i sudovi u Pljevljima (91,5 odsto), Plavu (91,43 odsto), dok je najniži procenat odobrenih zahtjeva u Osnovnom sudu u Herceg Novom (40,43 odsto).

Osnovni sud na Žabljaku u izvještajnom periodu nije imao niti jedan predmet besplatne pravne pomoći.

Prema dobijenim podacima zaključuje se da je pomoć u najvećem broju pružena u građanskim predmetima, i to u oblastima porodičnog prava, u postupcima povodom razvoda, odlučivanja o roditeljskom pravu, određivanju alimentacije.

“Potom slijede postupci povodom naknade štete i postupci u vezi sa svojinskim pravima. U manjoj mjeri pravna pomoć se odnosila na krivičnu i upravnu oblast”, stoji u Analizi.

U izvještajnom periodu pravo na besplatnu pravnu pomoć u najvećem broju su ostvarila lica slabog imovnog stanja (734) i korisnici materijalnog obezbjeđenja (554).

“Kada su u pitanju žrtve krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i trgovine ljudima, 168 lica je koristilo pravo na besplatnu pravnu pomoć, što je skoro 11 odsto u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtjeva (1535) za besplatnu pravnu pomoć za posmatrani period od tri godine”, navodi se u nedavno objavljenoj Analizi.

Osobe kojima je odobrena besplatna pravna pomoć mogu da podnesu zahtjev za promjenu advokata ovlašćenog za pružanje besplatne pravne pomoći, a prema podacima koje su dostavili osnovni sudovi nije bilo pritužbi na pružaoce usluga, sa izuzetkom osnovnih sudova u Kotoru i Baru, gdje su podnosioci zahtjeva tražili promjenu advokata.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja