Za stan apliciralo više od 770 građana

 Za stan apliciralo više od 770 građana

Foto: Pixabay

Građani su do juče mogli da podnose zahtjeve komercijalnim bankama za četvrtu fazu projekta Hiljadu plus.

Kako je Pobjedi kazao generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović, interesovanje je bilo veliko, što pokazuje i podatak da su predate 772 aplikacije bankama.

On je podsjetio da je javni poziv za građane objavljen 16. novembra, a da je predaja dokumentacije trajala od 19. novembra do 3. decembra.

Procedura

„U Podgoričku banku je stiglo 120 aplikacija, NLB 245, Lovćen 55, CKB 225 i Erste banku 127“, precizirao je Čanović.

Projektni odbor za upravljanje ovim projektom će pregledati sve pristigle aplikacije, a potom će Uprava za nekretnine provjeriti podatke aplikanata i članova domaćinstva da nemaju stan ili više od trećine ukupne stambenog objekta u susvojini.

Kada se kompletiraju svi podaci, Projektni odbor će sastaviti listu dobitnika vaučera, odnosno listu prioriteta, a nakon toga vaučeri će se dodjeljivati ciljnim grupama i to: 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru; 30 odsto bračnim supružnicima kod kojih oba supružnika imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim korisnicima.

„Postoji veliko interesovanje građana u vezi prve dodjele vaučera, međutim u ovom trenutku, zbog obima posla koji obavlja više institucija, ne možemo sa sigurnošću precizno reći kada će biti. Očekujemo da će prva dodjela biti početkom naredne godine, a učinićemo sve da bude što prije“, kazao je Čanović.

Podsjeća da su domaćinstva koja imaju prioritet u ovom projektu: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru i žrtve nasilja u porodici.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još