Vuković obišao radove u ulicama 18. jula i Veliše Mugoše kao i gradilište na Zabjelu

 Vuković obišao radove u ulicama 18. jula i Veliše Mugoše kao i gradilište na Zabjelu

Foto: PG Biro

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je danas završne radove u Ulici 18. jula u Momišićima gdje su u toku asfaltni radovi, zatim radove u Ulici Veliše Mugoše u Zagoriču i ulicama koje nose radni naziv Nova 1, Nova 2 i Nova 3 u Zagoriču, kao i gradiilište na Zabjelu gdje se izvode radovi na zatrpavanju iskopa na lokaciji koja je bila predviđana za gradnju stambenog objekta, a na kojoj će, nakon Odluke Glavnog grada da stavi van snage DUP „Zabjelo – Ljubović“, biti izgrađena nova zelena površina, saopšteno je iz Uprave Glavnog grada.

“Riječ je o realizaciji vrijednih infrastrukturnih projekata koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta života građana u pomenutim djelovima Podgorice. Dinamika realizacije navedenih saobraćajnica bila je uslovljena različitim razlozima tako da je, i pored najave završetka svih radova do kraja ove godine, rok morao biti pomjeren iz objektivnih razloga sa kojima su se izvođači radova gotovo svakodnevno suočali na terenu. Radovi na prvoj dionici Ulice 18. jula privode se kraju. U toku je asfaltiranje saobraćajnice, dok se na drugoj dionici radi otkopavanje visokonaponskih kablova radi njihovog izmještanja”,  poručuju iz Uprave

Dužina Ulice 18. jula iznosi 600 metara, a rekonstruisana saobraćajnica ima dvije saobraćajne trake širine po 2,75 metara i obostrane trotoare promjenljive širine, od 1,0 do 1,5 metara.

Od prateće infrastrukture izgrađen je novi vodovod od PVG cijevi koji je zamijenio postojeći azbestno-cementni, zatim atmosferska kanalizacija, tk kanalizacija, a ova saobraćjnica će dobiti i novu javnu rasvjetu. Takođe, planirani su i bočni priključci fekalne kanalizacije sa ranije izvedenog kolektora do granica urbanističkih parcela. Ugovorena vrijednost radova iznosi 407.120,92 eura sa PDV-om.

“Rekonstukciju Ulice Veliše Mugoše i Ulica Nova 1, Nova 2 i Nova 3 realizuje se u ukupnoj dužini oko 700 metara. Od prateće infrastrukture, biće izgrađena javna rasvjeta, vodovod, fekalna, atmosferska i tk kanalizacija i izvršena semaforizacija raskrsnice sa Ulicom II crnogorskog bataljona. Pored navedenog, biće sanirana i kosina uz budući parking prostor (na mjestu gdje se nekad nalazio kameni zid i stepenište). Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.030.478,67 eura sa PDV-om”, navodi  se u saopštenju.

Do sada su završeni radovi na Ulici Nova 3. Završen je najveći dio radova na instalacijama na dijelu Ulice Nova 1 ugovoren u sklopu ove prve faze, postavljeni ivičnjaci i asfaltiranje na dijelu trase, nakon čega slijede radovi na zaštiti kosine, a zatim postavljanje rastera na parkingu.

U ulici Veliše Mugoše postavljeni su ivičnjaci, betoniran trotoar i urađen jedan sloj asfalta. Trenutno se izvode radovi na dionici u blizini Ambasade Ruske Federacije, a izrada habajućeg sloja će biti urađena istovremeno na cijeloj Ulici Veliše Mugoše. U toku su radovi na iskopu stjenske mase u Ulici Nova 1, nakon čijeg završetka slijedi izvođenje ostalih faza.

Prema izjašnjenju izvođača radova, na kašnjenje na ovom objektu su uticale izmjene projektnih rješenja, zahtjevi za priključenje jednog objekta uz trasu na novoizgrađene instalacije što je iziskivalo ponovne izmjene projekta, ručni iskopi radi izmještanja postojećih instalacija, osporavanje izvođenja radova od strane vlasnika objekata na jednom dužem potezu saobraćajnice.

Kao poseban problem, izvođač je istakao činjenicu, da se iskopi na Novoj 1, vrše u materijalu VI kategorije, uz primjenu kontrolisanog miniranja u gradskim uslovima, što je sve uticalo na dinamiku izvođenja radova. Pored toga, s obzirom da su stanari obližnjih objekata ponovo uputili pritužbe organu nadležnom za izdavanje dozvole za miniranje (koja ima ročnost), ona nije pribavljena, što takođe utiče na dinamiku realizacije projekta.

Rekonstrukcijom navedenih saobraćajnica koje Glavni grad koštaju milion i po eura dobiće se kilometar i trista metara novih kompletno infrastrukturno opremljenih saobraćajnica u Podgorici.

“Nakon obilaska radova na rekonstrukciji putne infrastrukture gradonačelnik Vuković je  obišao i gradilište na Zabjelu gdje se intenzivno izvode radovi na zatrpavanju iskopa na lokaciji koja je bila predviđana za gradnju stambenog objekta. Podsjećamo, nakon Odluke Glavnog grada da stavi van snage DUP „Zabjelo – Ljubović“, na predmetnoj lokacije će na površini od 2.247 m2 biti izgrađena nova zelena površina. U međuvemenu, na ovu katastarsku parcelu prenijeto je pravo raspolaganja na Glavni grad, kao i sva prava prethodnog investitora na ovoj lokaciji”, zaključuju iz Uprave Podgorice.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja