Vuković: “ Nastavljamo da radimo u interesu građana i budućnosti naše Podgorice“

 Vuković: “ Nastavljamo da radimo u interesu građana i budućnosti naše Podgorice“

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima, obišao je danas lokaciju u okviru DUP-a “Zabjelo – Ljubović” na kojoj je nedavno zabranjena gradnja stambenog objekta, gdje je građanima predstavio planove gradske uprave za to podgoričko naselje, naglašavajući da Glavni grad nastavlja da radi u interesu građana i budućnosti Podgorice.

“Za predstojeću sjednicu gradskog Parlamenta kandidovali smo dvije  izuzetno  važne tačke čije su teme bile predmet detaljne analize stručne i ukupne javnosti mjesecima unazad, a jedna od njih tiče se ove parcele u okviru DUP-a “Zabjelo – Ljubović” na kojoj je bila planirana izgradnja još jednog objekta kolektivnog stanovanja. Na bazi detaljne analize koju je sproveo stručni tim u kojem su bili i ljudi iz Sekretarijata za prostorno planiranje, Službe Glavnog gradskog arhitekte, Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice i Direkcije za imovinu, procijenjeno je da bi izgradnja tog objekta trajno narušila kvalitet života ljudi koji žive u ovim zgradama,“ istakao je Vuković.

On je saopštio da je Glavni grad porodici Štajner  u čijem vlasništvu se nalazi parcela ponudio razmjenu zemljišta, kako bi došao u posjed predmetne parcele i na taj način spriječio izgradnju novog objekta. 

“Uspjeli smo u toj namjeri, iako nam nije bilo lako, jer je to podrazumjevalo i druge korake koji ne zavise direktno od Glavnog grada, već zahtjevaju djelovanje Uprave za nekretnine u vezi procjene vrijednosti, što je potrajalo  nekoliko mjeseci, ali smo na kraju smo bili izuzetno zadovoljni što smo u neposrednoj blizini uspjeli da nađemo četiri parcele.  Došli smo do zaključka da, ukoliko se bude išlo u pravcu razmjene,  Glavni grad treba da plati nekih 60.000 eura vlasnicima zemlje i prenese im u vlasništvo te četiri urbanističke parcele, kako bi došao u posjed ove parcele i vratio je u prvobitno stanje, a onda na ovom mjestu izgradio zelenu površinu koja nedostaje ovom dijelu grada,“ naglasio je gradonačelnik Vuković.

On je saopštio da je gradska uprava izuzetno ponosna na tu činjenicu, iako nije bilo lako zbog velikog pritiska jednog dijela javnosti, ali i potpuno legitimnih očekivanja ljudi koji žive u ovom kvartu.

“Sa druge strane, kao što to nažalost uvijek biva, bilo je onih koji su pokušali da manipulišu i politički profitiraju, a ja sam prije tri mjeseca saopštio i ponavljam danas da dok smo mi tu, Glavni grad neće funkcionisati na principima demagogije i populizma, nego ćemo raditi ozbiljno u interesu društvene zajednice”, istakao je Vuković. 

Gradonačelnik je ocijenio da se po pitanju Prijedloga Odluke za stavljanje van snage DUP-a “Zabjelo – Ljubović” radi o planu iz 2009. godine koji je usvojen po zakonskoj proceduri  uz prethodno učešće javnosti, ali i da to nije  spriječilo da se dobije jedno izuzetno loše plansko rješenje koje je bilo predmet detaljne analize  gradske uprave.  On je saopštio da je Glavni grad i po ovom pitanju radio posvećeno i sistematično, te da se nije obazirao na nedobronamjerne komentare, a kao rezultat našeg rada i djelovanje jeste i odluka kojom smo predložili da se ovaj DUP stavi van snage. 

“Onima koji su tako djelovali, koji su tako pokušavali da politički profitiraju neka je na čast. Imali smo situaciju da je odbornik u lokalnom Parlamentu  gospodin Rakčević optužio upravu Glavnog grada da čini lošu stvar po interese  grada, jer ide u razmjenu ove parcele sa urbanističkim parcelama koje sam pominjao. Iako je on lično insistirao na tome i bio u kontaktu  sa ovim ljudima i sve vrijeme vršio pritisak na Glavni grad. Tu vrstu hipokrizije ja još nisam sreo ni u politici, ni u životu tako da ga pozivam da podnese krivičnu prijavu protiv mene ako je to štetno po interese Glavnog grada, pozivam ga da do kraja bude principijelan i da glasa protiv ove odluke, a nakon toga da objasni razliku između toga što radi i što im je govorio”, saopštio je Vuković naglašavajući da će društvena zajednica uvijek imati partnera u Glavnom gradu.

“Uvijek ćemo raditi u interesu građana Podgorice  i uvijek ćemo donositi odluke za koje smatramo da su dobre za budućnost grada, pa i onda kada budemo gubili političke poene zbog toga”, zaključio je Vuković.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još