Vodovod zadužen više od šest miliona

 Vodovod zadužen više od šest miliona

Foto: PG Biro

Preduzeće Vodovod i kanalizacija na 30. septembar prošle godine bilo je zaduženo 6.227.198 eura, što je za 847.792 eura više nego 31. decembra 2019. godine, kada su zaduženja iznosila 5.379.406 eura.

Da duguju enormna sredstva naznačeno je u programu obavljanja komunalnih djelatnosti za ovu godinu, piše Dan.

U dokumentu je naznačeno da po osnovu kredita preduzeće duguje 2.643.833, dobavljačima 2.008.588, po osnovu kamata 468.109, a za ostale obaveze 1.106.667 eura.

Upoređujući ova dugovanja sa 2019. godinom iz preduzeća konstatuju da se pasiva po svim elementima, osim glavnice po osnovu kredita, uvećala što se negativno može odraziti na kontinuitet poslovanja.

„Važno je napomenuti da je novonastala situacija izazvana epidemijom Kovid 19 značajno uticala na poslovanje društva. Bili smo prinuđeni da iskoristimo pravo na moratorijum i izvršimo reprogram duga po osnovu kredita. Rezultat ovih preduzetih mjera je povećanje tuđih izvora finansiranja. Za potrebe analize važno je istaći da je dospjeće glavnice kredita za 2021. go-dinu 411.011, a kamate 124.339 eura. Zbog smanjenih priliva i ve likog obima investicija obaveze prema dobavljačima su se povećale za 37 odsto. U cilju ublažavanja posledica nastale situacije društvoje izradilo strateški plan povećanja naplate potraživanja što će se u budućnosti pozitivno odraziti na poslovanje“, piše u dokumentu.

Preduzeće je u ovoj godini planiralo poslovne prihode od 12.857.410 eura. Tako su od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda planirali prihod od 10.665.116, od ostalih poslovnih prihoda koje čine radovi, usluge planirali su 1.852.106, od aktiviranja roba i usluga 200.000, dok su od održavanja atmosferske kanalizacije planirali prihod od 140.186 eura.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja