Urbanistički problem na Zabjelu riješen na zakonit način

 Urbanistički problem na Zabjelu riješen na zakonit način

sjednica Skupstne Glavnog grada

Odbornici Skupštine Glavnog grada na današnjoj sjednici razmatrali su Predlog odluke o razmjeni nepokretnosti sa porodicom Štajner, čime se izlazi u susret zahtjevima mještana naselja Zabjelo da se na parceli u vlasništvu ove porodice u tom dijelu grada ne gradi započeti stambeni objekat, već da to bude zelena površina. 

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković tokom rasprave je istakao da je gradska uprava uradila sve u najkraćem roku koji je bio moguć s obzirom na složenu zakonsku proceduru, kako bi se prevazišao problem nastao usled loših planskih rješenja sadržanih u DUP-u „Zabjelo – Ljubović – izmjene i dopune” usvojenom 2009. godine. On je kao politikantske i populističke odbacio optužbe odbornika URA-e da su on i gradska uprava nanijeli štetu Glavnom gradu jer nisu na vrijeme reagovali.  

Gradonačelnik je podsjetio da je glavni gradski arhitekta 20. januara u okviru svojih nadležnosti dao saglasnost u postupku pripreme gradnje objekta na Zabjelu jer je to u tom trenutku bilo u skladu sa važećim planskim rješenjem, uz istovremeno saopštenje gradske uprave da to rješenje nije dobro i da će se razmotriti način na koji se problem može riješiti. 

 „Glavni grad je morao da postupa u skladu sa zakonom i gradonačelnik nije mogao da momentalno zabrani nekom da gradi,“ istakao je Vuković. 

On je dodao da se tri mjeseca kasnije URA uključila u raspravu na političkom nivou sa namjerom da pokuša da profitira na tada predstojećim izborima, 

„Izašli ste sa zahtjevom da se plansko rješenje stavi van snage tek nakon što ste saznali da se u Glavnom gradu tako nešto razmatra,“ rekao je gradonačelnik.

On je objasnio da je proces pregovora sa porodicom Štajner, kao vlasnicima zemljišta i suinvestitorima objekta zajedno sa preduzećem „Gradnja promet”, kao i pronalaženje i procjena parcele za razmjenu, zahtijevao određeno vrijeme. 

„Dovoljno sam politički iskusan da znam da se na ovoj temi moglo politički profitirati, ali sam odabrao da se ovim bavim nakon izbora, ne pokušavajući da, za razliku od URA-e, da politički profitiram,“ istakao je gradonačelnik.

On je problematizovao i najavu URA-e da će svojim glasovima podržati ovu odluku za koju tvrde da je štetna za Glavni grad i u vezi sa kojom traže reakciju tužilaštva. 

„Treba prst debeo obraz da to neko saopšti. Pozivam vas, ako mislite da je to štetno, da podnesete krivičnu prijavu protiv mene i budete principijelni do kraja i glasate protiv nečega što je protiv interesa Glavnog grada,“ rekao je Vuković. 

 U vezi sa cjelokupnom situacijom koja je nastala u vezi sa DUP-om „Zabjelo – Ljubović – izmjene i dopune”, gradonačelnik je podsjetio da ne bježi od toga da prizna da je to odgovornost Glavnog grada, ali da treba imati na umu da je usvajanju DUP-a 2009. godine prethodila javna rasprava, odnosno procedura kao i za svaki drugi planski dokument.

 „Interesantno je da su tada skoro svi tražili veću gustinu naseljenosti  i veće koeficijente izgrađenosti. Nekad glas javnosti može da spriječi usvajanje lošeg planskog dokumenta ili njegovu dalju realizaciju, a nekad može da doprinese da neko plansko rješnje bude još gore. Znate kakav je bio duh tog vremena, svi su nastojali da valorizuju zemljište u svom posjedu,“ rekao je gradonačelnik.

Predloženom odlukom, o kojoj će se odbornici izjasniti na kraju sjednice, predviđeno je da se porodica Štajner prenese u vlasništvo Glavnom gradu parcelu na Zabjelu površine 2.247 kvadrata u vrijednosti od 465.129 eura, a Glavni grad ovoj porodici građevinsko zemljište ukupne površine 2.665 kvadrata, u vrijednosti od 612.950 eura, na kojem je predviđena izgradnja stambenog objekata i koje se nalazi takođe u naselju Zabjelo. Glavni grad prihvata troškove investitora u  iznosu od 208.020,65 eura, koji koji su nastali tokom početka gradnje koja je obustavljena i čiji iznos će biti umanjen od razlike u vrijednosti građevinskog zemljišta koje je predmet razmjene. Preostala razlika vrijednosti dva zemljišta u iznosu od 60.199,65 eura, biće nadoknađena investitorima kod plaćanja naknade za komunalno opremanje na novoj lokaciji, imajući takođe u vidu i to da je na prvobitnoj lokaciji za komunalno iopremanje uplaćena akontacija u iznosu od  127.136,11 eura.

Tokom sjednice odbornici će razmatrati i izjasniti se i o predlogu odluke kojom se predviđa stavljanje van snage DUP-a „Zabjelo – Ljubović ”.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još