Univerzitet Crne Gore objavio 20 publikacija u 2020. godini

 Univerzitet Crne Gore objavio 20 publikacija u 2020. godini

Foto: UCG

Univerzitet Crne Gore objavio je 20 publikacija, među kojima su udžbenici i monografije, u 2020. godini. Udžbenici su nedavno izašli iz štampe i biće distribuirani  Centralnoj univerzitetskoj biblioteci, te će samim tim biti dostupni i studentima.

Nastavnu literaturu pripremali su autori sa organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopšteno je iz PR službe UCG.

Najviše je naslova profesora sa Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Među njima je sljedećih šest publikacija: „Vidovi interakcije autora i teksta u prozi Džejms Džojsa”, autorke, doc. dr Vanje Vukićević Garić;  „Francuski jezik i kultura u Crnoj Gori (1914-1941)”, autorke, prof. dr Ivone Jovanović; „Diskurs parlamenta”, autorke, prof. dr Milice Vuković Stamatović; „Panorama Amerike u postmodernoj drami”, autorke, prof. dr Vesne Bratić; „Stradanje i smrt u Foknerovoj i Tišminoj prozi”, autorke, prof. dr Vesne Bratić i „Lingvistički osvrt na žanr i diskurs TV i političkih intervjua”, autorke, prof. dr Milice Vuković Stamatović.

Potom, tri publikacije potpisuju autori sa Biotehničkog fakulteta UCG. Riječ je o naslovima: „Tehnologija proizvodnje ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja”, autora: prof. dr Zorana Jovovića, prof. dr Ševala Muminovića, prof. dr Dee Baričević i prof. dr Danijele Stešević; „Mikrobiologija za studente animalne proizvodnje”, autorke, prof. dr Mirjane Bojanić Rašović i  „Botanički pojmovnik”, autorke, prof. dr Danijele Stešević.

Za dvije publikacije autori su sa Medicinskog fakulteta UCG: „Osnovi biohemije za studente Visoke medicinske škole”, autorke, doc. dr Snežane Pantović i „Psihijatrijska propedevtika”, autora, prof. dr Mirka Pekovića.

Profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje UCG prof. dr Duško Bjelica autor je udžbenika: „Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja“.

Profesori Ekonomskog fakulteta potpisuju udžbenik„Računovodstvo troškova – teorijsko metodološke osnove”, i to prof. dr Slobodan Malinić, prof. dr Ana Lalević Filipović i prof. dr Vesna Janjić.

Od  preostalih publikacija tu su i: „Metodika likovne kulture djece predškolskog uzrasta”, autora: mr Miroslave Kojić, prof. dr Bogomila Karlavarisa, prof. dr Slobodana Kojića( Fakultet likovnih umjetnosti); „Diferencirani pristup realizaciji jednačina u petom razredu osnovne škole”, autora, prof. dr Veselina Mićanovića (Filozofski fakultet), „Biocenologija”, autorke, prof. dr Jelene Rakočević (Prirodno-matematički fakultet); Bibliografija izdavačke djelatnosti Fakulteta za pomorstvo u Kotoru (Više pomorske škole) i Instituta za pomorstvo i turizam 1959-2014”,  autorki, Ruže Danilović i Nataše Gobović (Pomorski fakultet Kotor) i „Od mikro do makro – između enterijera i stanovanja”, autora: prof. dr Veljka Radulovića, mr Eme Alihodžić Jašarović i mr Sanje Paunović Žarić (Arhitektonski fakulet).

Monografije koje su izdate u ovoj godini su i „50 godina Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore: 1970–2020.“, autora prof. dr Igora Vušanovića, prof. dr Milete Janjića i akademika Vlada Lubarde (Mašinski fakultet) i  „Crnogorsko naoružanje (1870-1916) Montenegrin weapons (1870-1916)“, autora Branka Bogadnovića i dr Radoslava Raspopovića (Istorijski institut).

Informacije o svim publikacijama Univerziteta Crne Gore dostupne su na stranici Uređivačkog odbora UCG: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/3/objava/53896-uredivacki-odbor

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još