U Podgorici uprkos pandemiji 224 preduzeća na Bijeloj listi Poreske uprave

 U Podgorici uprkos pandemiji 224 preduzeća na Bijeloj listi Poreske uprave

Foto: RTCG

Poreska uprava (PU) Crne Gore danas je objavila ažuriranu Bijelu listu – spisak 482 poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline.Medju najdiscipilnovanijima se nalazi 224 podgorička preduzeća

Ministarstvo finansija i Poreska uprava Crne Gore objavili su tzv. Bijelu listu – spisak poreskih obveznika kod kojih je uočen najveći stepen fiskalne discipline. Na listi su se našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza.


„Kriterijumi kojima je izvršena selekcija obveznika za Bijelu listu obuhvatali su urednost obračunavanja poreza i podnošenja poreskih prijava, redovnost izmiravanja poreskih obaveza, kao i da u postupcima inspekcijskog nadzora nijesu utvrđivane značajnije nepravilnosti, koje bi ukazivale na bilo kakav vid neregularnog poslovanja. 


Objavljivanje Bijele liste predstavlja još jedan korak u podsticanju obveznika na poštovanje poreskih propisa i saradnju sa Poreskom upravom, jer u ovom organu pozitivan tretman mogu imati samo uredni poreski obveznici koji redovno izmiruju obaveze, doprinoseći ostvarenju budžetskih prihoda, te unapređenju poslovnog i investicionog okruženja u Crnoj Gori,“ objasnila je Milica Vuletić, načelnica Odsjeka za edukaciju javnosti u Poreskoj upravi CG,za portal Podgorica.

Vuletić objasnila da su se na listi našla imena poreskih obveznika s kojima Poreska uprava kontinuirano ostvaruje uspješnu saradnju u pogledu poštovanja poreskih propisa i izmirivanja poreskih obaveza. Obveznici sa Bijele liste prepoznati su kao kompanije koje uredno izmiruju obaveze prema svojim povjeriocima,dodajući da samim tim predstavljaju i afirmativne potencijalne poslovne partnere na tržištu.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još