Taksisti najavljuju protest

 Taksisti najavljuju protest

Foto: Ilustacija

Izvršni Odbor Strukovnog sindikata taksista Crne Gore, poslije opsežnih konsultacija sa članovima i analize stanja u prevozu putnika u drumskom saobraćaju, a posebno u auto-taxi prevozu, donio je odluku da ovlasti predsjednika da počne pripreme za organizaciju protesta.

Razlozi su, kako navode, brojni. Nadležni lokalni organi pune četiri godine, obećavaju da će početi da poštuju zakonske propise iz oblasti prevoza putnika, međutim, kako navode taksisti, sve je ostalo mrtvo slovu u domenu obećanja.

“Nadležne državne inspekcije, prebacuju odgovornost na lokalne, pa ne rade ni onaj dio iz svoje nadležnosti. Pune četiri godine filijale Poreske uprave, odbijaju da usvoje žalbe auto-taxi preduzetnika na reprogram poreskih potraživanja i da postupe po rešenju Ministarstva finansija, i po nalozima za postupanje direktora Poreske Uprave, koji su proistekli iz takvih rešenja Ministarstva finansija”, poručuje predsjednik SSTCG Borislav Pavlović.

Poreski inspektori u poreskim filijalama, kako kaže Pavlović, selektivno tumače i primjenjuju zakonske propise.

“Zbog dugogodišnjeg nerada i protv zakonitog i protiv Ustavnog rada, gore pomenutih organa, 80 posto legalno registrovanih auto-taxi preduzetnika u Crnoj Gori, nema pravo na subvencije zarada iako je naše poslovanje svedeno na minimum u duzem nizu godina , a pojavom virusa COVID 19 došlo do bankrotstva većine nas. Diskrimnatoran odnos prilikom određivanja uslova za subvencije na zarade, i uslove za dobijanje kredita za likvidnost od Investicino razvojnog fonda, to jest tretiranje legalno registrovanih auto-taxi preduzetnika kao klasičnu sivu ekonomiju, -konstantno uvođenje novih nameta, na legalno poslovanje”, poručuju iz Sindikata.

Pavlović kaže i da se taksisti godinama u Crnoj Gori tretiraju kao građani trećeg reda.

“Predsjednik SSTCG će se u narednim danima obratiti Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje, i zatražiti detaljna uptstva o poštovanju mjera za sprečavanje zaraze prilikom organizacije pomenutog protesta, i na osnovu toga od Ministarsva unutrašnjih poslova zatražiti dozvolu za organizaciju”, zaključio je Pavlović.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja