Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda: 43 osobe stradale od početka godine

 Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda: 43 osobe stradale od početka godine

Foto Fos media ilustracija

Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda posvećen je sjećanju društva u cjelini, na sva smrtno stradala lica i povrijeđena lica u saobraćaju širom svijeta i izražavanju saosjećanja sa porodicama žrtava.

Foto Uprava policije

Saopštenje Uprave policije prenosimo integralno.

„Ujedinjene nacije su 2005. godine usvojile Rezoluciju kojom pozivaju na obilježavanje ovog dana u trećoj nedjelji novembra, pa se ove godine on obilježava danas, 15.novembra 2020. godine

Svakog dana u svijetu, od posledica saobraćajnih nezgoda, umire više od 3.500 učesnika u saobraćaju, a više od 50.000 ih bude povrijeđeno. Od ukupnog broja smrtno stradalih lica, 48% je starosti između 15 i 44 godine. Gotovo polovina smrtno stradalih pripada rizičnim grupama, odnosno osjetljivim grupama učesnika u saobraćaju, a to su motociklisti, pješaci i biciklisti.

Posljedice, povreda nastalih u drumskom saobraćaju, su osmi uzrok smrtnosti u svijetu, a vodeći su uzrok smrti mladih osoba, od 15 do 29 godina. U posljednjih deset godina, u saobraćajnim nezgodama u Crnoj Gori, prosječno je godišnje poginula 61 osoba, dok više od 6.500 lica bude povrijeđeno.

Samo za 10 mjeseci 2020. godine, u Crnoj Gori, u saobraćaju su smrtno stradale 43 osobe.

Nepropisna i neprilagođena brzina kretanja vozila u saobraćaju, i dalje je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda. Istraživanja i analize saobraćajnih nezgoda pokazuju, da je kod jedne trećine svih saobraćajnih nezgoda i kod više od 50% nezgoda sa smrtnih ishodom, neprilagođena i velika brzina, glavni uzrok nastanka saobraćajne nezgode ( OECD/ ECMIT, 2006 ).

Kao što je ranije najavljeno, u cilju obilježavanja Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, Uprava policije – Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore i Mašinskim fakultetom – Centrom za edukaciju u drumskom saobraćaju, u periodu od 10.11. do 20.11.2020. godine, realizuje kampanju „Uspori, sačuvaj život“, koja ima, preventivno represivni karakter.

Cilj kampanje je, da se još jednom skrene pažnja javnosti i svim učesnicima u saobraćaju na posljedice saobraćajnih nezgoda i traume koje izazivaju iste, kako kod povrijeđenih osoba, njihovih porodica, kao i porodica čiji su najbliži stradali u istima, odnosno društvu u cjelini.

Pored navedenog, stalni zadatak Uprave policije je, da u okviru svojih nadležnosti, dalje unapređenje stanja u ovoj oblasti. To namjeravamo postići:

-realizacijom mjera i aktivnosti predviđenih programom poboljšanja bezbjednosti drumskog saobraćaja za period 2020. – 2022., kao i realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za realizaciju naprijed pomenutog programa;

– realizacijom aktivnosti predviđenih godišnjim planom rada Sektora policije opšte nadležnosti za 2020. / 2021. godinu, u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja;

– realizacijom Plana kampanja i medijskih nastupa za 2020. / 2021.godinu;

– kroz preventivno i proaktivno djelovanje saobraćajne policije, s ciljem sprečavanja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja;

– povećanjem stepena zaštite i pružanjem pomoći rizičnim grupama, za vrijeme njihovog učešća u saobraćaju, sa težištem na motocikliste, pješake i bicikliste, kao i djecu, starija lica i lica sa hendikepom i posebnim potrebama;

– iniciranjem, organizovanjem i sprovođenjem akcija pojačane kontrole saobraćaja na nacionalnom nivou, kada su u pitanju saobraćajni prekršaji u vezi sa prekoračenjem brzine, upotrebom alkohola i opojnih droga, korišćenje sigurnosnih pojaseva, upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje, tehničkoj ispravnosti vozila i slično;

– pojačanim preventivno – edukativnim aktivnostima sa težištem na školskoj populaciji i ostale ranjive grupe, u cilju doprinosa u podizanju svijesti i sticanju novih znanja u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, kako kod mladih, tako i kod odraslih,

– kroz saradnju sa građanima, NVO i drugim organizacijama i institucijama, realizacijom preventivnih kampanja, akcija, radionica, treninga i slično, u cilju podizanja svijesti kod građana o rizicima i opasnostima u drumskom saobraćaju.

Na kraju, koristimo priliku da još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, da svojim odgovornim ponašanjem, prevenstveno poštujući saobraćajne propise, doprinesu svojoj, bezbjednosti svojih saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju.

Policijski službenici Uprave policije, će i kao i do sada, prvenstveno proaktivnim djelovanjem, ali i sprovođenjem represivnih mjera i aktivnosti, u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, nastojati da kroz partnerski odnos sa građanima, NVO, drugim organizacijama i instirucijama, utiču na podizanje svijesti o opasnostima i rizicima neodgovornog ponašanja u saobraćaju i na taj način, zajednički doprinesemo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.“

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja