Sekuloviću dostavljene izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima

 Sekuloviću dostavljene izmjene i dopune zakona o unutrašnjim poslovima

Foto: PR centar

Šef poslaničkog kluba “Mir je naša nacija“ Boris Bogdanović upoznao je ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića sa predlogom o izmjeni i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima koji bi omogućio da se na zakonit način izvrše smjene u vrhu Uprave policije, piše Dan.

Po ovom rješenju, za v.d. direktora ne bi morao da bude biran jedan od aktuelnih pomoćnika Veselina Veljovića, već bi to mogao da bude bilo koji drugi policijski službenik, ili neko drugo lice van državne uprave koje zadovoljavauslove za tu funkciju.

Ukoliko bi Vlada prihvatila i utvrdila ovaj predlog, novi vršilac dužnosti direktora Uprave policije mogao bi, nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona u Skupštini Crne Gore, stupiti na dužnost osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Da li će se to desiti i da li ima volje za promjene u vrhu policije zavisi isključivo od stava Vlade, odnosno od stava ostalih partnera iz vladajuće garniture.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da u ovom momentu nema komentar o predlogu koji mu je dostavljen.

Demokrate su ranije najavile da će preložiti Vladi da inicira promjenu člana 9 Zakona o unutrašnjim poslovima, uz napomenu da, ako to ne učini izvršna vlast, postoji mogućnost da to uradi i neki od poslaničkih klubova.

U predlogu, u koji je Dan imao uvid, između ostalog stoji: U Zakonu o unutrašnjim poslovima („Sl. list CG“, br. 44/12,36/13,1/15 i 87/18) u članu 9, stavu 8 riječi „odrediti jednog od njegovih pomoćnika da obavlja poslove direktora zamjenjuju se riječima „odrediti službenika policije ili drugo lice van organa državne uprave koje ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana da obavlja poslove direktora“.

Demokrate ukazuju da je ustavni osnov za donošenje Zakona o unutrašnjim poslovima sadržan u odredbama člana 16 Ustava Crne Gore, kojima je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, pored ostalog, uređuju način ostvarivanja sloboda i prava, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

“Ne postoje opravdani razlozi da se u slučaju prestanka funkcije direktora policije krug lica koja mogu biti određena za vršioca dužnosti direktora sužava isključivo na jednog od pomoćnika direktora policije. Kod činjenice da direktor bira tim svojih najbližih saradnika, realno je pretpostaviti da razlozi zbog kojih direktor policije više ne treba da obavlja tu funkciju, u cjelini ili u najvećoj mjeri, važe i za njegove pomoćnike. Aktuelni društveni trenutak u Crnoj Gori na to posebno ukazuje. Zato organ uprave nadležan za poslove policije i u postupku određivanja vršioca dužnosti mora biti otvoren i za kadrove koji dolaze van sistema državne uprave a ispunjavaju zakonom propisane uslove za imenovanje direktora policije”, navodi se u obrazloženju.

Predloženo zakonsko rješenje otvara upravo takvu mogućnost.

U predlogu je ukazano da ne postoje izvori prava Evropske unije niti potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je potrebno usaglasiti ovaj zakon.

“Član 1 predloga zakona sadrži rješenje kojim se, u slučaju razrješenja direktora policije prije isteka vremena na koje je imenovan, ili u slučaju spriječenosti direktora da iz bilo kojih drugih razloga obavlja svoju dužnost, za obavljanje poslova direktora policije može odrediti službenik policije ili drugo lice van organa državne uprave koje ispunjava uslove potrebne za imenovanje direktora policije, umjesto sada važećeg rješenja po kojem se za obavljanje dužnosti direktora policije može odrediti samo jedan od pomoćnika direktora policije. Članom 2 određeno je vrijeme stupanja na snagu ovog zakona”, piše u predlogu koji je dostavljen ministru unutrašnjih poslova.

Božović: Podržavamo svako zakonsko rješenje za smjenu vrha policije

Predlog o izmjeni člana 9 Zakona o unutrašnjim poslovima naišao je na podršku većine vladajućih partija. Poslanik Nove srspke demokratije i član Odbora za bezbjednost i odbranu Milo Božović kazao je za Dan da će podržati svako zakonsko rješenje

“Apsolutno sam za svako rješenje koje podrazumijeva smjenu vrha Uprave policije”, rekao je Božović.

Boris Bogdanović u predlogu navodi da su razlozi za donošenje zakona po skraćenom postupku sadržani u potrebi da se blagovremeno, do kraja tekućeg Drugog redovnog (jesenjeg) zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2020. godini, pitanje određivanja lica koje će obavljati dužnost direktora policije uredi na način koji će omogućiti da na tu funkciju može biti imenovano i lice koje ne dolazi iz struktura državne uprave.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja