Sekulović: Jedan od prioriteta biće osnaživanje saradnje sa civilnim sektorom

 Sekulović: Jedan od prioriteta biće osnaživanje saradnje sa civilnim sektorom

Foto: MUP

Jedan od prioriteta u radu MUP-a u narednom periodu biće osnaživanje saradnje sa civilnim sektorom, koja će biti zasnovana na otvorenosti i razmjeni informacija. 

„Ministarstvo unutrašnjih poslova daće svoj puni doprinos stvaranju državne uprave po mjeri građana“, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na današnjem sastanku sa nevladinim organizacijama.

Partnerstvo koje je uspostavljeno između Ministarstva unutrašnjih poslova i civilnog sektora ostavlja prostor za dalju nadogradnju i institucionalizaciju- navodi se u saopštenju nakon sastanka.

Sekulović je upoznao predstavnike NVO sa modelom koji, u tom cilju, planira da primijeni. 

„Namjera mi je da kreiram posebno tijelo u okviru MUP-a, Savjet za transparentnost, u čijem fokusu će biti poštovanje ljudskih prava i sloboda, unapređivanje izbornog zakonodavstva, kao i transparentnost izvršenja budžeta i sprovođenja javnih nabavki“, naglasio je Sekulović.

Saopštio je da je konstruktivna kritika, inicijativnost i znanje koje posjeduje civilni sektor neophodna podrška MUP-u u dosljednom ispunjavanju nadležnosti, ali i kreiranju novih politika koje treba da stvore ravnotežu između profesionalnog rada službenika i principa zaštite građanskih sloboda i prava.

„Predstavnici nevladinih organizacija izrazili su zadovoljstvo predloženom inicijativom ministra i saglasili se da se samo jačanjem međusobne komunikacije može obezbijediti efikasnost, pouzdanost u radu, ali prevashodno povjerenje građana. Sastanak je bio prilika za razmjenu mišljenja, sugestije i predloge, a zaključeno je da će rad u javnom interesu, zasnovan na principima neselektivnosti i antidiskriminacije, biti temelj buduće saradnje MUP-a i civilnog sektora“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja