Savjet za zaštitu životinja: Podnijete krivične prijave za trovanje pasa

 Savjet za zaštitu životinja: Podnijete krivične prijave za trovanje pasa

Foto: Savjet za zaštitu životinja

Savjet za zaštitu životinja ocijenio je da su proteklih godina postignuti značajni iskoraci na planu stvaranja preduslova za zaštitu dobrobiti životinja, ali da slučajevi, kakvi su nedavno trovanje pasa na ulicama Podgorice, ukazuju na potrebu daljeg jačanja svijesti i još intenzivinije saradnje nadležnih, posebno u dijelu kaznene politike.

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove nedavno su tim povodom održali sastanak sa predstavnicima Tužilaštva i podnijeli krivičnu prijavu protiv N.N lica za trovanje pasa, za sve slučajeve o kojima je Uprava obaviještena.

Takođe, održan je i sastanak sa predstavnicima civilnog sektora, na kome su razmotrene mogućnosti za dalje zajedničko djelovanje po ovom pitanju i definisani dalji koraci i mjere radi sprečavanje ovakvih nehumanih događaja, koji predstavljaju opasnost po zdravlje, kako životinja (kućnih ljubimaca), tako i ljudi naročito djece. U tom pravcu biće dogovorene aktivnosti i procedure postupanja i nadležnih i građana u takvim slučajevima.

Čipovano 22.825 pasa

Savjet je na sjednici održanoj juče istakao da je ostvaren dobar odziv vlasnika kućnih ljubimaca – pasa u dijelu identifikacije i registracije tih životinja, što, kako su ocijenili, ohrabruje i ukazuje na evidentan razvoj svijesti o odgovornom vlasništvu.

Od početka uspostavljanja Registra kućnih ljubimaca, registrovano je 22.825 pasa, ali i njihovih vlasnika. Takođe, psi su vakcinisani protiv bjesnila, čime se značajno doprinosi očuvanju zdravlja životinja i uopšte javnog zdravlja.

Akcija čipovanja i vakcinacije u protekle dvije godine bila je praktično besplatna za vlasnike, jer je podržavana kroz Agrobudžet, odnosno Program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja, sa ciljem što većeg odziva vlasnika i rješavanja mnogih izazova u ovoj oblasti.

Savjet je predložio da se i u 2021. godini nastavi sa dosadašnjom praksom podrške vlasnicima kućnih pasa da registruju ljubimce, uz simboličnu participaciju od 2 eura.

Podrška NVO projektima dala rezultate

Projekti civilnog sektora u oblasti zaštite dobrobiti životinja, koje je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za bezbjednost hrane u periodu 2018-2020 godine, dali su rezultate. Članovi Savjeta obaviješteni su da su svi projekti podržani u ovoj godini realizovani predviđenom dinamikom. Savjet je sugerisao da se sa naročitom pažnjom osmisli Javni poziv u oblasti zaštite dobrobiti životinja za 2021. godnu, kako bi rezultati podržanih projekata civilog sektora bili vidljivi na terenu.

Zaključeno je da su realizovane sve planirane aktivnosti definisane u prethodnom periodu po pitanju zaštite dobrobiti kućnih ljubimaca. Među tim ciljevima bio je i Predlog programa za kontrolu populacije pasa sa akcionim planom koji je poslat na mišljenje nadležnim instituacijama.

Još jednom je istaknuto da će u narednom periodu biti odlučujuća uloga lokalnih uprava koje treba da donesu lokalne planove za kontrolu populacije pasa, što će Savjet svakako pratiti, kao što će pratiti i dalje aktivnosti Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti dobrobiti životinja.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja