Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25. septembra

 Prvacima 35 eura za kupovinu školskog pribora; Podnošenje prijava do 25. septembra

Glavni grad

Za prvake koji će u školskoj 2021/2022. godini pohađati I razred osnovne škole na teritoriji Podgorice, Glavni grad je obezbijedio jednokratnu novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 35 eura. Sredstva su opredijeljena za 2.574 prvaka.

„Do sada je na adresu Glavnog grada pristiglo 1.109 prijava. S tim u vezi, Glavni grad još jednom podsjeća roditelje/staratelje koji nijesu podnijeli prijavu da to mogu učiniti do 25. septembra. U arhivi Grada je otvoren poseban šalter za ove namjene, a sa ciljem poštovanja važećih epidemioloških mjera“, kazali su iz PG Biroa.

Podsjećaju, potrebno je da roditelji popune prijavni formular (formular sadrži informaciju o neophodnoj dokumentaciji) i dostave dokaz da je njihovo dijete upisano u I razred osnovne škole za školsku 2021./2022. godinu, kao i da je osoba koja se prijavljuje za sredstva roditelj/staratelj djeteta, te da na arhivu Glavnog grada dostave u zatvorenoj koverti (Trg nezavisnosti), sa naznakom Zahtjev za dodjelu novčanih sredstava za kupovinu školskog pribora za učenike I razreda osnovne škole. Nakon ocjene dokumentacije roditelju/staratelju će novac biti uplaćen na dostavljeni žiro račun.

Prijavni formular je dostupan na sljedećem linku: 

https://podgorica.me/storage/21649/6124ae07a7124_Formular.doc

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još