„Rehabilitacija i reintegracija – migranti u Crnoj Gori“

 „Rehabilitacija i reintegracija – migranti u Crnoj Gori“

foto rtv pv

Od oktobra meseca je oko 20 migranata i oko 25 osoba zaposlenih ili koji volontiraju u radu sa migrantima – prošlo neku formu međunarodno prepoznatog Art of Living programa rehabilitacije, koji efikasno pomaže u procesu transformacije negativnih emocija, matrica razmišljanja i ponašanja.

Danas postoji širok konsenzus da je u radu sa osetljivim grupama potrebno proširiti pristup, kome je kod migranata fokus na materijalnoj podršci, kao i potreba da se institucionalna zamijeni zaštitom u zajednici, zbog većeg poštovanja ljudskih prava, integriteta ličnosti i uvažavanja odluka koje osoba donosi o sopstvenom životu.

Poboljšanje efikasnosti rehabilitacije i reintegracije je cilj našeg projekta, koji se realizuje u Podgorici i Pljevljima i zahvaljujući kome će se umanjiti osjećaj napuštenosti i izolovanosti, koji je kod migranata karakterističan.

Kao dio projekta „Rehabilitacija i reintegracija – migranti u Crnoj Gori“, Art of Living Montenegro će sa partnerima organizovati krajem perioda realizacije u januaru mjesecu izložbe u Podgorici i Pljevljima, kojima će se sadržaj približiti lokalnoj javnosti. Tada će se prikazati i video o celokupnom toku projekta i fotografije koje su napravili migranti, fotografišući njima važne prizore iz svakodnevice.

Projekat „Rehabilitacija i reintegracija – migranti u Crnoj Gori“ je podržan u okviru „Regionalne podrške zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ (faza 2), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).  

Projekat partnerski realizuju organizacije Umjetnost življenja Crne Gore (Art of Living Montenegro), Crveni krst Crne Gore i Otvoreni centar Bona Fide. Projekat zvanično i praktično podržava Opština Pljevlja, Sekretarijat društvenih djelatnosti.

Poštovani, predstavnici medija, ukoliko ste u mogućnosti da nam pomognete da javnost dobije ovu informaciju, uz poziv da se pridruže, na način koji im je moguć i blizak, molimo vas da nas kontaktirate. Kontant telefon: 069-461-506.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja