Radulović: Učinićemo sve da Srbija izruči Svetozara Marovića

 Radulović: Učinićemo sve da Srbija izruči Svetozara Marovića

Nova crnogorska vlada će odnose sa Srbijom graditi na principu uzajamnog uvažavanja, kako i priliči dobrim susjedima, poručio je u intervjuu za Dan ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović.

Ostaje li na snazi ranija odluka Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore o proglašenju ambasadora Srbije Vladimira Božovića nepoželjnom osobom?

– Cilj nove vlade je ozdravljenje sveukupnih odnosa sa Republikom Srbijom po principu suverenosti, nezavisnosti i nemiješanja u unutrašnje stvari. Prethodna vlada je, u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, uskratila gostoprimstvo ambasadoru Božoviću, čime je, nakon isteka roka od 72 sata, bespovratno ukinut agreman.

Uskraćivanje gostoprimstva ambasadorima zasigurno nije mjera dobrosusjedskih odnosa, već ishitren čin. Nova crnogorska vlada će odnose sa Republikom Srbijom graditi na principu uzajamnog uvažavanja, kako i priliči dobrim susjedima.

•Šta Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore može konkretno uraditi da pomogne da Srbija izruči Crnoj Gori bivšeg potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića radi izdržavanja kazne zatvora u Spužu?

– Uvjeravam Vas da će Ministarstvo vanjskih poslova iskoristiti sve mehanizme redovne diplomatske, prije svega bilateralne komunikacije sa Republikom Srbijom, da u okviru svojih ovlašćenja doprinese rješavanju tog pitanja.

•Kakvi su Vaši planovi kada je u pitanju razvoj diplomatsko-konzularne mreže?

– U pogledu daljeg razvoja diplomatske mreže, njen aktuelni obim zadovoljava sadašnje potrebe, a u narednom periodu ćemo sagledavati mogućnosti njenog širenja u sk ladu sa vanjskopolitičkim prioritetima, kadrovskim i finansijskim mogućnostima. U bliskoj budućnosti predviđeno je otvaranje dva nova diplomatsko-konzularna predstavništva u Hagu i Kopenhagenu.

Jedan od glavnih prioriteta tokom mog mandata biće nastavak profesionalizacije diplomatske službe, u kojoj će karijerne diplomate imati centralnu ulogu, jasno uviđajući da oni najbolje i najsnažnije predstavljaju interese Crne Gore, uz efikasnu promociju važnosti što skorijeg ulaska u EU. Cijenim da ovo ministarstvo u svojim redovima ima izuzetne profesionalce, te da njima i treba pružiti šansu da pokažu svoje kapacitete i sposobnosti.

U periodu koji slijedi, posebnu pažnju ćemo posvetiti snaženju ekonomske diplomatije promociji ekonomskih interesa Crne Gore u inostranstvu i privlačenju kredibilnih i održivih investicija, u cilju prevazilaženja negativnih posljedica pandemije Kovid-19.

Diplomatsko-konzularna predstavništva će u bliskoj koordinaciji sa ostalim nadležnim institucijama efikasno i intenzivno promovisati investicione potencijale naše države. Promovisaćemo Crnu Goru kao brend i investicionu destinaciju na bilateralnom, regionalnom i globalnom planu, kroz ekonomsko-kulturne promocije i biznis forume.

Prilika za valorizaciju ekonomskih i investicionih potencijala Crne Gore, kao i nacionalnog prirodnog blaga, istorije i kulturnog nasljeđa, svakako predstavlja i učešće Crne Gore na Ekspo Dubai, koji će se održati tokom 2021. godine.

• Vaša očekivanja od funkcije ministra, vjerujete li da možete unaprijediti rad crnogorske diplomatije?

Prevashodno vjerujem da je važno napomenuti da se u strateškom, funkcionalnom i organizacionom smislu Ministarstvo vanjskih poslova rukovodi dugoročnim spoljnopolitičkim ciljevima države, koji se prioritetno odnose na razvijanje regionalne saradnje i dobrosudsjedskih odnosa, proces evropske integracije i islunjavanje obaveza preuzeth članstvom u NATO-u i drugim međunarodnim organizacijama.

Od Ministarstva vanjskih poslova se očekuje kontinuirano praćenje i analiziranje ukulnih bilateralnih i multilateralnih odnosa, kao i globalnih kretanja, te pravovremeno i temeljno informisanje i predlaganje vanjskopolitičkih koraka.

Kako je i navedeno u ekspozeu predsjednika Vlade Zdravka Krivokapića, akcenat u budućem periodu će biti stavljen na jačanje profesionalizacije diplomatske službe. Na toj liniji, uskoro ćemo sagledati i predložiti mjere za unapređenje rada ministarstva i diplomatske mreže u inostranstvu.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja