PRONA nastavlja sa realizacijom projekata u cilju promocije i popularizacije nauke u CG

 PRONA nastavlja sa realizacijom projekata u cilju promocije i popularizacije nauke u CG

Foto: CG News

U fondaciji PRONA kontinuirano rade na promociji I popularizaciji nauke u Crnoj Gori, prvenstveno među mlađom populacijom.

„Sprovodimo niz aktivnosti koje omogućavaju da se mladi uključe u širu naučnu zajednicu i da se dodatno edukuju i napreduju. Sprovodimo i brojne naučno istraživačke projekte kako u CG tako i u inostranstvu. Zbog jako dobre međunarodne saradnje imamo i mogućnost da naši istraživači i studenti uspostave saradnju sa inostranim partnerima, da se umreže i posjete inostrane laboratorije i institucije“, kaže za CG News predstavnica Prone Marija Vojinović.

Ističe da su njihovi programi konstatni i da se iznova sprovode svake godine jer su kvalitetni i kao takvi su naišli na veliku zainteresovanost  među mlađom populacijom. Riječ je prvenstveno o ljetnjoj i zimskoj školi nauke kao i kampu Planeta u tvojim rukama.

„Kamp Planeta u tvojim rukama je takođe jedan od  programa koji se više godina unazad realizuje u Provinoj organizaciji i posvećen je razvijanju ekološke svijesti među mlađom populacijom. Ciljna grupa su nam učenici osnovnih i srednjih škola. Trudimo se da govorimo o značaju održivog razvoja, očuvanja biodiverziteta, zaštiti životne sredine, pravilnom korišćenju resursa.“

 Poseban akcenat stavlja se na same posledice koje se dešavaju ukoliko se nehumano odnosimo prema prirodi i resursima, kaže Vojinović.

„Nažalost, kada bi se sprovodila neka evoluacija o ovoj temi, mislim da bi smo generalno kao društvo bili prilično nisko ocijenjeni. Upravo tome služe i programi slični ovima da se krene sa edukacijom učenika već u osnovnim školama, da se što više govori o tim temama što doprinosi razvoju ekološke svijesti“ ističe Vojinović.

Standardne programe koje PRONA sprovodi pohađa otpriliko oko 100 učenika osnovnih i srednjih škola. Svi onu potpuno su besplatni za sve polaznike.

Ponosni su, kaže Vojinović, na činjenisu da su i prošle godine, u vrijeme pandemije, uspjeli realizovati značajan festival kakav je „Evropska noć istraživača“.

„Riječ je o festivalu koji se istog dana održava u više od 30 evropskih zemalja, tako da su fondacija PRONA i Prirodnjački muzej Crne Gore bili organizatori festivala u CG. Zbog cijele situacije program je morao biti realizovan online.  Trajao je 14 sati i bio je ispunjen demonstracijom prirodnih fenomena, tehnoloških inovacija, brojnim predavanjima, panel diskusijama, naučnim tribinama tako da je jedan raznovrstan i sadržajan program plasiran crnogorskoj javnosti.“

Interesovanje za programe koje realizuje PRONA svake godine raste, što je s jedne strane potvrda kvaliteta našeg rada ali i potvrda velikog potencijala koji mi u CG imamo kada su u pitanju mladi ljudi, naglašava Vojinović

„Već sredinom sledećeg mjeseca organizovaćemo školu nauke u Podgorici. Priliku da ovu školu pohađa dobilo je 20 polaznika. Nakon toga u Avgustu idu redovne aktivnosti Ljetnja škola nauke i kamp Planeta u tvojim rukama. Koristim priliku da najavim da ćemo i u septembru ove godine, takođe sa prirodnjačkim muzejem organizovati i festival Evropska noć istraživača“ zaključuje Vojinović za CG News.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još