Profesor Ekonomskog fakulteta dobitnik priznanja UCG za postignute rezultate

 Profesor Ekonomskog fakulteta dobitnik priznanja UCG za postignute rezultate

Foto: UCG

Profesor Ekonomskog fakulteta prof. dr Boban Melović po drugi put je dobitnik Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja, na predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta, saopšteno je sa Univerziteta CG.

Ovo priznanje dodjeljuje se onima koji ispunjavaju kriterijum za sveobuhvatni naučni doprinos mjeren integralno kroz prizmu naučnih publikacija, kao i involviranost na internacionalnoj naučnoistraživačkoj sceni.

„Rekao bih da je godina koju je obilježila pandemija korona virusa, pored svih loših imala i neke dobre strane, koje se, između ostalog, ogledaju u činjenici da je većina kolega u ovoj godini bila značajno naučno produktivnija. Korona je podstakla neka nova istraživanja, a ona koja su bila započeta su uspješno završena“, kazao je Melović.

On je istakao da ovo priznanje doživljava kao rezultat timskog rada, zbog čega ga dijeli sa svim svojim kolegama sa kojima je zajednički radio i publikovao, ali i promovisao Univerzitet Crne Gore, kao i Ekonomski fakultet, odnosno ekonomiju kao jednu od vodećih društvenih nauka.

„Među brojnim izazovima u postizanju rezultata, kao najveći se izdvaja sposobnost da radite istovremeno na više istraživačkih polja, a sa druge strane da nađete pravu mjeru između profesionalnih angažmana i posvećenosti porodici. Upravo moja najveća snaga i podrška dolaze iz moje porodice. Kao otac četvoro djece nastojim da nađem optimalnu mjeru između uživanja u njihovom odrastanju i brojnih poslovnih obaveza. Kada radite po takvom modelu onda vam ovakva priznanja daju potvrdu da ste na dobrom putu i motivišu vas za dalji rad. Podstiču vas da treba da nastavite sa kontinuiranim napredovanjem i sa još većim entuzijazmom. Kao što je i Dejvid Frost rekao – Nemojte da ciljate na uspjeh ako ga želite – radite samo ono što volite i u šta vjerujete i uspjeh će doći sam po sebi. Kada govorimo o budućim ciljevima rekao bih da je svaki ulazak u novo istraživačko polje lični i profesionalni izazov kojem nastojim da odgovorim, te će tako biti i ubuduće“, kazao je Melović.  

U 2020. godini prof. dr Boban Melović je, sa timom svojih kolega iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, autor(koautor) tri poglavlja u monografiji istaknutog međunarodnog izdavača; deset referenci objavljenih u renomiranim naučnim časopisima, odnosno vodećim međunarodnim bazama podataka; kao i osam radova na međunarodnim konferencijama. Uz navedeno, prof. dr Boban Melović u 2020. godini ima učešće u ERASMUS+ projektu: Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education – DUALMON, na kojem je rukovodilac. Profesor Melović angažovan je i na dva bilateralna naučno-istraživačka projekta, a bio je veoma aktivan i u dijelu internacionalizacije, mentorstava i drugih stučnih i pedagoških aktivnosti.   

Priznanje za ovogodišnje uspjehe je profesoru uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, održanoj  krajem godine.

„Vjerujem da nagrade i priznanja svima prijaju, ali onda kada su dodijeljena od strane institucije u kojoj ste zaposleni imaju jednu posebnu vrijednost. Ovo iz razloga što ne samo da vas za priznanje predlažu kolege, već i što ovo prestižno priznanje predstavlja obavezu da na sebi radimo i da se konstantno usavršavamo. Izuzetno je važno motivisati ljude da ulažu što više u svoj profesionalni razvoj, a time i svoju ličnost, kako bi cijelo društvo napredovalo, a ne samo pojedinci. Upravo to Univerzitet Crne Gore umije da prepozna“, zaključuje profesor Melović.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još