Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

 Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

Foto: FOS Media

U susret predstojećoj Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2020. godini na kojoj će biti razmatrani Prijedlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2021. godinu nezavisnih regulatornih tijela i to: Agencije za elektronske medije, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za tržište kapitala, Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je prikaze finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

Skupština Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju (VFD) su, 19. maja 2016. godine, potpisale Memorandum o razumijevanju, u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije, a u sklopu dvogodišnjeg projekta Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore, koji je VFD sprovodila uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, projekat je imao za cilj stvaranje stručnog jezgra koje će omogućiti Skupštini Crne Gore da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem.

Novoformirana Parlamentarna budžetska kancelarija, kao uža organizaciona jedinica unutar Parlamentarnog instituta, započela je sa radom u oktobru 2020. godine.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

Četvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja biće održana u ponedjeljak, 28. decembra 2020. godine, zaključuje se u saopštenju Skupštine.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja