Predstavnici NVO „Mladi Romi“ sa Bečićem: Očekujemo jaču saradnju sa Skupštinom

 Predstavnici NVO „Mladi Romi“ sa Bečićem: Očekujemo jaču saradnju sa Skupštinom

Foto: NVO Mladi Romi

Direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha i predstavnici romske zajednice – Sultan Beća, predsjednik NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana, Almedina Jašaraj – studentkinja ekonomije i preduzetnica, u ponedjeljak, 14. decembra sastali su se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem, saopšteno je iz NVO „Mladi Romi“.

Jaha je podsjetio predsjednika Skupštine na petnaestogodišnje djelovanje organizacije, inicijative, projekte i korake koji su preduzeti u proteklom periodu, kao i na oblasti na koje treba obratiti pažnju, a tiču se unapređenja položaja romsko-egipćanske zajednice u Crnoj Gori. Tom prilikom Bečiću je uručena romska zastava, kao i Poznanska deklaracija usvojena 5. jula 2019.

„Podsjetili smo da je Crna Gora potpisala Deklaraciju Partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma u sklopu procesa proširenja EU, koji podrazumijeva mjerljive ciljeve koji treba da se ostvare i uvrste u postojeći i budući strateški okvir. Za njeno sprovođenje potrebno je dinamično djelovanje nadležnih organa, kao i odgovarajuća budžetska sredstva. Deklaraciji je prethodio i Roma Seminar organizovan od Evropske komisije i Vlade Crne Gore o pitanjima Roma i Egipćana pod nazivom Inkluzivno društvo održan u junu 2018.  Na tom seminaru doneseni su važni operativni zaključci koji se tiču prioritetnih oblasti – obrazovanje, zapošljavanje, smještaj, zdravlje, dokumentacija“, saopšteno je iz NVO „Mladi Romi“.

Operativni zaključci su takođe uručeni predsjedniku Skupštine i predloženo je da se organizuje parlamentarno saslušanje u narednom periodu kako bi se  rezimirali  dosadašnji rezultati i napravili novi planovi od nadležnih ministarstava.

Predstavnici  delegacije Mladi Romi  predočili su predsjedniku Skupštine goruće probleme sa kojima se suočavaju Romi i Egipćani u Crnoj Gori i korake koje treba preduzeti u rješavanju.

„Predsjednik Skupštine istakao je važnost kontinuiranog rada na daljem snaženju multietničkog i multikulturalnog karaktera Crne Gore i kazao da je Skupština spremna da pruži puni doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije i da kroz raspoložive mehanizme radi na jačanju građanskog društva. Učesnici sastanka su se saglasili da ostvarenje pune ravnopravnosti i integracije Romkinja i Roma treba da bude prioritet u radu svih nadležnih institucija sistema“, saopšteno je iz ove NVO.

Na sastanku je, takođe, zaključeno da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje sa Skupštinom Crne Gore i nadležnim skupštinskim radnim tijelima.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još