Potrebno pripremiti jedinstveni dokument o zaštiti turista

 Potrebno pripremiti jedinstveni dokument o zaštiti turista

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Evidentna je potreba da se zbog nastalih okolnosti usljed pandemije Covid-19 pripremi jedinstven dokument o zaštiti turista, saopšteno je na online sastanku Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista.

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovali su u četvrtak drugom online sastanku Odbora, u koordinaciji Svjetske turističke organizacije (UNWTO).

“Kako je pandemija Covid-19 u potpunosti promijenila svjetsku realnost, pa i u sektoru turizma i putovanja, tako se stvorila potreba za definisanjem zajedničkih principa i standarda, uslovljenih povećanim zahtjevima turista, i to ne samo i isključivo zdravstvenih”, navodi se u saopštenju.

U krajnjem je cilj povećanje stepena pravne zaštite turista odnosno potrošača. Na sastanku je bilo riječi o pravcima u izradi Preporuka za pomoć međunarodnim turistima u urgentnim situacijama.

“Značaj izrade ovog dokumenta potvrđuje poziv za učešće izuzetno važnim subjektima za sektor turizma, koji su uključeni u rad Odbora u svojstvu takozvanih posmatrača, a koji su se saglasili da je zbog nastalih okolonosti evidentna potreba da se pripremi jedinstven dokument o zaštiti turista”, rekli su iz Ministarstva.

U grupi posmatrača koji su dali podršku radu Odbora su predstavnici DG Grow i DG Justice iz Evropske komisije, Organizacije međunarodnog civilnog vazduhopolovstva (ICAO), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD) i Evropske asocijacije turističkih agenata i turoperatora (ECTAA).

Podršku Odboru dali su predstavnici Asocijacije evropskih garantnih fondova za putovanja i turizam (EGFATT), krovne organizacije hotela, restorana, kafića i sličnih subjekata u Evropi (HOTREC), Međunarodne organizacije za vazdušni saobraćaj (IATA), Međunarodnog foruma zagovornika putovanja i turizma (IFTAA), Međunarodne asocijacije hotela i restorana (IH&RA), kao i Međunarodne organizacije za socijalni turizam (ISTO).

Sekretarijat UNWTO je predložio i tri eksperta koji će na volonterskoj osnovi raditi na ovom dokumentu, a koji su ukratko ukazali na ključne elemente koje oni smatraju posebno važnim u izradi tog Kodeksa.

“Oni su ukazali na neophodnost dijeljenja ideja i zajedničke pripreme ključnih principa, kao i potrebu kasnije implementacije u zakonodavne okvire”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku su izabrani predsjedavajući i potpredsjedavajući radom Odbora, Brazil i Grčka. Predstavljen je i raspored aktivnosti u radu Odbora za predstojeći period, a treći sastanak Odbora biće održan 17. decembra.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još