Pokrenuti postupci za izbor dekana Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 Pokrenuti postupci za izbor dekana Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Univerzitet Crne Gore

Postupci za pokretanje izbora za dekana Mašinskog i dekana Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, pokrenuti su danas na sjedinici Upravnog odbora UCG, kojom je predsjedavala prof. dr Rajka Glušica.

Postupci za izbor dekana su za trogodišnji mandat 2021-2024, a izborne radnje su utvrđene posebnom odlukom Upravnog odbora UCG.

Aktuelni dekani kojima ističe mandat su prof. dr Igor Vušanović na Mašinskom fakultetu i prof. dr Tatjana Jovović na Filološkom fakultetu.

Konkursi za izbor dekana se objavljuju u Biltenu Univerziteta Crne Gore i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objave konkursa u dnevnom listu.

„Danas  je utvrđen i broj studenata za postdiplomske specijalističke samofinansirajuće studije, kojim je predviđeno ukupno 2.119 mjesta, a na osnovu predloga Senata Univerziteta Crne Gore“, saopštila je predsjednica Glušica nakon održane sjednice.

Takođe, usvojena je visina školarine koja je analogna visini za prethodnu studijsku 2020/2021. godinu.

„Studentima koji se po prvi put upisuju u prvu godinu specijalističkih studija u st. 2021/22. godini odobrava se plaćanje naknade za studiranje u tri rate po semestru, i to u rokovima za zimski i ljetnji semestar. Za zimski, prva rata je prilikom upisa studijske godine, druga 1. novembra .2021. godine i treća 20. decembra ove godine. Za ljetnji semestar, u 2022. godini, prva rata je 15. februara, druga rata je 15. aprila, a treća 1. juna“, saopštila je predsjednica Glušica.

Tačke dnevnog reda iz oblasti finansijskog poslovanja Univerziteta Crne Gore su takođe bile razmatrane na današnjoj sjednici Upravnog odbora UCG.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još