Počinje postupak imenovanja članova DIK-a

 Počinje postupak imenovanja članova DIK-a

FotoSkupština Crne Gore

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore sjutra bi trebalo da počne postupak za imenovanje devet članova Državne izborne komisije (DIK).

DIK imenuje Skupština, na predlog radnog tijela parlamenta nadležnog za izbor i imenovanja.

DIK čine predsjednik i deset članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

Predsjednika DIK-a imenuje Skupština, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za izbor i imenovanja, nakon prethodno sprovedenog javnog konkursa.

Četiri člana stalnog sastava DIK-a imenuju se na predlog parlamentarne većine.

Četiri člana, od kojih jedan vrši funkciju sekretara, imenuju se na predlog skupštinske opozicije.

Za člana stalnog sastava DIK-a imenuje se i jedan predstavnik političke partije, odnosno podnosioca izborne liste za autentičnu zastupljenost pripadnika manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice, koja je na izborima dobila najveći broj glasova.

Jednog člana stalnog sastava DIK-a imenuje Skupština, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za izbor i imenovanja, nakon javnog konkursa, koji je predstavnik civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, stručan za pitanja izbornog zakonodavstva.

Predsjednik i sekretar DIK-a funkcije obavljaju profesionalno.

Za člana DIK-a ne može biti imenovano lice koje je u poslednjih deset godina obavljalo funkciju člana organa političke partije.

Za člana stalnog sastava DIK-a bira se lice koje je objavljivalo naučne radove i stručne članke na temu izbornog procesa, koje je ostvarilo javnu prepoznatljivost u ovoj oblasti i učestvovalo u domaćem ili međunarodnom monitoringu izbornog procesa.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja