Plaketa za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju Univerziteta CG Ranislavu Bulatoviću

 Plaketa za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju Univerziteta CG Ranislavu Bulatoviću

Foto: Univerzitet Crne Gore

Profesoru Mašinskog fakulteta prof. dr Ranislavu Bulatoviću uručena je Plaketa za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, krajem 2020. godine.

Bulatovićevo osnovno naučno interesovanje je u oblastima mehanike: analitičke dinamike, teorije stabilnosti kretanja i teorije oscilacija. Njegova naučna bibliografija sadrži više od 120 jednica, od kojih su oko 40 radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog karaktera.

“Što se tiče naučnog rada, tokom ove godine, bavio sam se suptilnim problemima uticaja strukture sila na stabilnost dinamičkih sistema – temom koja u okvirima teorijske mehanike ima bogatu istoriju. U ovoj oblasti rada, u tekućoj godini, objavio sam u međunarodnim časopisima pet radova, od kojih dva u suautorstvu”, naveo je prof. Bulatović neke od uspjeha koji su mu pričinili zadovoljstvo u ovoj godini.

On, takođe, posebno ističe dio rezultata nastalih kroz zajednički rad sa istaknutim američkim naučnikom F. E. Udwadiom.

“Ovi rezultati se tiču istraživanja strukture cirkulacionih i opštih nekonzervativnih perturbacija koje indukuju flatersku nestabilnost. Značaj proučavanja ovih problema počiva na činjenici da se većina realnih tehničkih objekata modeluje kao nekonzervativni konačnodimenzionalni sistemi. Imajući to u vidu, dobijene rezultate smo objavili u prestižnim naučnim časopisima primijenjenog karaktera: AIAA Journal (časopis Američkog instituta za vazduhoplovstvo i astronautiku) i ASME Journal of Applied Mechanics”, naveo je Bulatović.

Plaketu za poseban doprinos međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore uručio mu je rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić.

“Veoma sam počastvovan dodijeljenom plaketom. Zadovoljstvo je utoliko veće što priznanje dolazi od institucije na kojoj sam se školovao i za koju sam profesionalno vezan više od četiri decenije. Koristim priliku da se ljubazno zahvalim svima onima koji su učestvovali u predlaganju i odlučivanju za dobijanje ovog priznanja”, kazao je profesor Bulatović.

Kada je riječ o daljim planovima, on zaključuje: “Bilo bi pretenciozno da u 65. godini života obećavam kvalitativne skokove u svom radu. Realnije je, čini se, da dolazi vrijeme svođenja računa – profesionalnih i životnih”.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja