Održan trening „Poštujem te – poštuj me – u svijetu bez diskriminacije lica sa invaliditetom”

 Održan trening „Poštujem te – poštuj me – u svijetu bez diskriminacije lica sa invaliditetom”

Foto: Mladi info

Trening „Poštujem te – poštuj me – u svijetu bez diskriminacije lica sa invaliditetom“ održan je u ponedjeljak, 28. decembra u organizaciji NVO Identitet.

Cilj treninga je prevencija i sankiconisanje, odnosno briga o nediskriminaciji i mogućnostima ostvarivanja jednakih prava lica sa invaliditetom. Trening se zasnivao na senzibilizaciji i doprinosu obuka stručnjaka za zaštitu prava u svim segmentima društvenog života, kao i osvješćivanja putem edukacije, za organe državne uprave, organe lokalne uprave, sudstvo, tužiilaštvo, inspekcijske organe, nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava i medije. Izuzetno iteresovanje za učešće na trenigu su pokazali prosvjetni radnici, koji su se uključivali direktno ili naknadno uz zahtjev da im organizator dostavi snimak i kompletan edukativni materijal.

Treneri Dunja Samardžić i Miloš Dedić su predstavili rad NVO Identitet i značaj podizanja svijesti javnosti o nediskriminaciji i promociji jednakosti.

„Ovakvi treninzi su dobra prilika da se javnost upozna sa samim osobama sa invaliditetom i njihovim načinom života. Kroz teme kao što su sam pojam i vrste invaliditeta, modeli pristupa invaliditetu, obrazovanje, zapošljavanje OSI, ostvarivanje neformalne komunikacije sa OSI itd, nastojali smo da na prijemčiv način dočaramo učesnicima kako funkcionišu ove osobe, sa kojim poteškoćama se susreću i kako ih prevazilaze. U izlaganju smo stavljali akcenat na važnost ostvarivanja samostalnog i nezavisnog života osoba s invaliditetom“, naglasila je Dunja Samardžić.

Na treningu je bila zastupljena i aktuelna tema: uticaj pandemije COVID 19 na kvalitet života OSI, koja se naročito odnosila na činjenične posljedice i na pogoršanje situacije lica sa invaliditetom na svim nivoima. Treneri su navodili konkrente primjere osoba sa različitim oblicima invaliditeta, od njihove fizičke, psihičke i emocionalne do ekonomske ugroženosti.

„Izuzetna čast mi je što sam dio ovog projekta kao trener. Teme obrađene na treningu su od izuzetnog značaja u sprečavanju diskriminacije lica sa invaliditetom kao i uticanje na svijest polaznika o temi invaliditeta“, rekao je Miloš Dedić.

Trening je dio istoimenog projekta podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava u 2020. godini, koji realizuje NVO Identitet u partnerstvu sa Udruženjem sportskih novinara Crne Gore. Projekat je baziran na prioritetnim potrebama u fokusu opšteg razvoja društva i napretka Crne Gore u oblastima zaštite i promovisanja ljudskih i manjiskih prava, konkretno zaštite prava lica sa invaliditetom.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja