Održan konstitutivni sastanak Poslovnog savjeta KIF ZB6

 Održan konstitutivni sastanak Poslovnog savjeta KIF ZB6

Foto: Privredna komora

Konstitutivni sastanak Poslovnog savjeta Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6) organizovan je online 4. novembra 2020. godine. Sastanak je vodio predsjednik Upravnog odbora KIF ZB6 Marko Čadež, a u radu sastanka, pored članova Poslovnog savjeta, učestvovali su predsjednici privrednih komora zemalja zapadnog Balkana, među kojima i Vlastimir Golubović sa saradnicima, predstavnici Evropske komisije, Regionalnog savjeta za saradnju i CEFTA sekretarijata.

Poslovni savjet će zastupati direktne interese privrede Zapadnog Balkana, kako u direktnoj komunikaciji sa vladama regiona, tako i kroz komunikaciju sa Evropskom komisijom i međunarodnim institucijama. U ime više od 350.000 kompanija koje okuplja KIF, pratiće otklanjanje barijera za uspešnije privređivanje unutar regiona i sa EU, te o tome redovno informisati zapadnobalkanske vlade i predlagati mjere koje će privrednicima olakšati poslovanje i smanjiti troškove. U sastavu Poslovnog savjeta su vlasnici i menadžeri 16 velikih poslovnih sistema koji posluju u cijelom regionu, imaju više od 25.000 zaposlenih i prihoduju preko 2,5 milijardi eura godišnje, što govori o snazi i uticaju ovog tijela. Njegovim radom će se obezbjediti još aktivnije učešće poslovne zajednice u izgradnji zajedničkog regionalnog tržišta, jedinstvene investicione destinacije na Zapadnom Balkanu i uspostavljanje čvršćih regionalnih ekonomskih relacija. Iz Crne Gore, u Poslovnom savjetu su Dragan Bokan, Voli Trade, Sanja Ćalasan, Pivara Trebjesa i Stevan Milić, Portonovi Resort.

Privrednici su tokom diskusije ukazali na izazove koji opterećuju regionalnu ekonomsku saradnju. Oni apeluju, između ostalog, na međusobno priznavanje radnih dozvola, sertifikata, licenci, usklađivanje procesa fiskalizacija, implementaciju bespapirnog carinjenja, ocjenjujući da će se time doprinijeti bržem protoku roba i usluga u Regionu, te privlačenju vrijednih investicija.

Predsjednik Voli Trade Dragan Bokan ocijenio je da je energiju potrebno usmjeriti ka aktivnostima koje će ubrzati evropsku integraciju država ovog područja i doprinijeti razvoju njihovih tržišta, te pojednostavljenju protoka roba i usluga među njima.

„Svi zajedno moramo uticati na unapređenje uslova za poslovanje na Zapadnom Balkanu,“ poručio je on.

Jedan od prvih koraka Poslovnog savjeta biće skoro usvajanje pozicionog dokumenta sa prioritetima i stavovima poslovne zajednice Regiona koji se tiču stvaranja jedinstvenog regionalnog tržišta zasnovanog na principu četiri slobode – protoka robe, ljudi, usluga i kapitala. Ovaj dokument će biti svojevrstan doprinos poslovne zajednice akcionom planu za uspostavljanje jedinstvenog regionalnog tršišta, koji će biti predstavljen i usvojen od strane najviših predstavnika država Zapadnog Balkana na samitu u Sofiji 10. novembra.

„Privredna komora Crne Gore se zalaže za unapređenje regionalne saradnje i podržava inicijative koje tome doprinose, a pri tome ne utiču na proces pristupanja Evropskoj uniji svake pojedinačne države ovog područja,“ saopštio je predsjednik Golubović.

Sjednice Poslovnog saveta održavaće se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja