Od januara sve opštine na jednom softveru

 Od januara sve opštine na jednom softveru

Foto: Pixabay

Sve opštine će od 1. januara dobiti na besplatno korišćenje softver za administriranje, odnosno utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, čija je izrada u završnoj fazi, saopšteno je iz Zajednice opština Crne Gore.

Generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžić, kazao je da su kao prioritet utvrdili nabavku jedinstvenog softvera iz više razloga.

“Analiza stanja lokalnih javnih finansija i problemi sa kojima se opštine suočavaju u administriranju i naplati sopstvenih prihoda ukazala je na potrebu nabavke softvera. Istovremeno, imali smo u vidu nalaze Državne revizorske institucije koji ukazuju na neadekvatne evidencije, probleme u administriranju lokalnih javnih prihoda i preporuke da se radi na njihovom prevazilaženju”, rekao je Bojadžić Pobjedi.

Zajednica opština nabavku softvera realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za saradnju (UNDP), a kroz projekat Efikasne i transparentne lokalne samouprave.

“Jedna od komponenti projekta je razvoj integralnog sistema za administriranje lokalnih javnih prihoda kojim će se stvoriti preduslovi za uspostavljanje jedinstvenog operativnog sistema za sve opštine za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda”, naveo je Bojadžić.

On je objasnio da će sistem omogućiti povezivanje i integraciju baza podataka organa lokalne uprave nadležnih za poslove lokalnih javnih prihoda sa registrima građana i preduzeć i registrom nepokretnosti.

“Podaci iz tih registara dominantno opredjeljuju sve buduće aktivnosti u vezi sa poreskim obavezama preduzeća i građana prema opštinama”, rekao je Bojadžić.

Sistem će funkcionisati na nivou interoperabilnosti sa registrima institucija, vlasnika podataka: ministarstava unutrašnjih poslova i javne uprave, Uprave za nekretnine i Poreske uprave. Sistem će biti smješten u Informacionom centru Glavnog grada Podgorica.

Bojadžić je kazao da je interesovanje za korišćenje softvera i aktivno učešće u samom projektu već izrazila 21 jedinica lokalne samouprave.

“Od avgusta prošle godine smo, zajedno sa Kancelarijom UNDP-a, predstavnicima opština i izabranom kompanijom B-one, realizovali veliki broj aktivnosti. Kada projekat bude okončan, sve opštine će dobiti jedan savremeni softver koji će na jedinstven način obezbijediti uslove za efikasno utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, što je od nemjerljive važnosti za uspješno funkcionisanje opština”, saopštio je Bojadžić.

On je dodao da će građani moći da koriste sve prednosti portala i da će biti u mogućnosti da u svakom momentu prijave nastanak, odnosno promjenu u poreskoj obavezi.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još