Obaviti usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima

 Obaviti usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima

foto rtcg

Poreska uprava (PU) je obavijestila privrednike da su dužni da usklade organizaciju, odnosno statut, organe društva i druge akte sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

„Obavještaju se privrednike da su, u skladu sa odredbama člana 329 Zakona o privrednim društvima, dužni da usklade organizaciju sa ovim zakonom i obave registraciju promjena u roku koji je predviđen ovim članom za različite oblike organizovanja preduzeća“, navodi se u saopštenju PU.

Iz PU su podsjetili da su preduzeća u obavezi da sve podatke koji nedostaju na izvodu za tu kompaniju, popune u jedinstvenoj registracionoj prijavi, kako bi bili unešeni na posljednjem izvodu iz jedinstvene informacione baze podataka Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS).

„Takođe, podnosilac prijave pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da su podaci unešeni u prijavi tačni, u skladu sa jedinstvenom registracionom prijavom koja je sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja i sadržini CRPS-a“, dodaje se u saopštenju.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još