Nova rasvjeta u Beogradskoj ulici

 Nova rasvjeta u Beogradskoj ulici

Foto: PG Biro

U nastavku modernizacije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada, gradsko preduzeće Komunalne usluge d.o.o. su završile radove na rekonstrukciji javne rasvjete u Beogradskoj ulici.

Na pomenutoj lokaciji izvršena je zamjena 35 starih energetski neefikasnih svjetiljki sa novim savremenim LED svjetiljkama. Vrijednost investicije iznosi oko 16.000,00€. 

Komunalne usluge će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete i na drugim lokacijama u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za ovu namjenu. Ovim aktivnostima će se dodatno unaprijediti kvalitet osvijetljenosti saobraćajnica u Podgorici i značajno smanjiti potrošnja električne energije, saopšteno je iz PG biroa. 

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još