Najviša penzija 1.180, najniža 147 eura

 Najviša penzija 1.180, najniža 147 eura

Foto: Pixabay

Crna Gora ima 128.059 penzionera. Najniža penzija iznosi 147,08 eura i prima je 16.696 korisnika, dok je najviša 1.180 eura. Iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) Dnevnim nije odgovoreno na pitanje koliko građana i prima najvišu penziju.

“Prema statističkim podacima za oktobar 2021. godine, Fond PIO Crne Gore isplaćuje prava za ukupno 128.059 korisnika iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su to pravo ostvarili shodno Zakonu o PIO ili primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Navedeni broj obuhvata 118.319 korisnika prava u Crnoj Gori i 9.740 korisnika u inostranstvu”, saopštili su iz Fonda PIO.

Prema podacima za posljednju isplaćenu penziju u oktobru, prosječna penzija u Crnoj Gori iznosila je oko 293 eura.

“Iznos najniže penzije propisan je Zakonom o PIO na način da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5. Shodno navedenom, najniža penzija u Crnoj Gori na današnji dan iznosi 147,08 eura i prima je 16.696 korisnika ovog prava, od kojih 16.663 u Crnoj Gori, a u inostranstvu 33 penzionera. Sa druge strane, najviši iznos penzije, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, definisan je limitiranom vrijednosti ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri. Ovo znači da bi, na primjer, osiguranik koji ima limitiran koeficijent četiri i 40 godina penzijskog staža, na današnji dan primao penziju u iznosu od 1.180,99 eura”, kazali su iz Fonda, ne precizirajući koliko građana prima najvišu penziju.

Kad je riječ o strukturi, pojasnili su, od ukupnog broja korisnika prava u Crnoj Gori, 113.758 je penzionera, a 4.561 korisnik ostalih prava iz PIO, poput tjelesnog oštećenja, tuđe pomoći i njege, naknade invalidima rada, dodatka na spomenicu, dok se u inostranstvo isplaćuje 9.659 penzija i 81 ostalo pravo.

“Strukturu ukupnog broja penzija u Crnoj Gori čine starosne 66.351 ili 58,33 odsto, invalidske 18.668 ili 16,41 odsto i porodične 28.739 ili 25,26 odsto. Struktura penzija po vrstama ovog prava smatra se povoljnom, s obzirom na višegodišnji trend porasta udjela starosnih i smanjenja udjela invalidskih penzija u ukupnom broju korisnika prava na penziju”, kazali su iz Fonda.

Komentarišući održivost penzionog sistema, iz Fonda kažu da njegovo finansiranje u najvećoj mjeri zavisi od odnosa broja zaposlenih i penzionera, odnosno broja uplatilaca doprinosa i korisnika prava koji se iz tih doprinosa finansiraju.

“Odnos zavisnosti, kojom se prikazuje odnos penzionera i broja zaposlenih, trenutno iznosi 1:1,28, što znači da za isplatu penzije jednog penzionera 1,28 zaposlenih uplaćuje doprinose. Kako znamo da je optimalan odnos 1:5, a minimalan 1:3, nije teško zaključiti da nije postignuta finansijska samostalnost penzionog sistema, stoga se nedostajuća sredstva za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbijeđuju iz Budžeta Crne Gore”, kazali su iz Fonda.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još