Na Medicinskom fakultetu godina u znaku volonterizma

 Na Medicinskom fakultetu godina u znaku volonterizma

Foto: Medicinski fakultet

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, sa svojim studentima, 2020. godinu zapamtiće kao godinu volonterizma u vremenu pandemije, kombinovane i nastave na daljinu i većeg obima naučnoistraživačkog rada u okviru međunarodnih projekata.

Prodekanica fakulteta prof. dr Aleksandra Vuksanović-Božarić, u intervjuu za UCG, kaže da Medicinski fakultet predstavlja centar naučnoistraživačkog rada u oblasti biomedicine i tu njegovu ulogu najbolje oslikava veliki broj aktivnih međunarodnih i nacionalnih projekata.

UCG: Koji aktivni projekat Medicinskog fakulteta biste naveli kao najprestižniji, po pitanju doprinosa i uvezanosti sa medicinskim centrima Evrope?

PROF. DR VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ: Jedan od najvećih i najprestižnijih je međunarodni četvorogodišnji naučnoistraživački projekat Razotkrivanje uobičajenih puteva i identifikacija pacijenata s rizikom od demencije  – RECOGNISED, koji se realizuje u okviru programa HORIZONT 2020 i okuplja 21 partnera iz devet različitih zemalja, uključujući akademske institucije, mala i srednja preduzeća, evropsku infrastrukturu za translacionu medicinu (EATRIS) i organizacije pacijenata, sa komplementarnim znanjem i stručnošću. Sa budžetom od gotovo šest miliona eura ovaj program ima za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa dijabetesom. Angažovani naučnici i kliničari sa velikim iskustvom iz oblasti endokrinologije, oftalmologije i neurologije koristiće najsavremenije tehnologije za sprovođenje eksperimentalnih i kliničkih studija koje čine dio ovog ambicioznog projekta.

Moram da pomenem i da je Medicinski fakultet, u svojstvu partnera,  uključen u „Mobile Access Dental Clinic (MADE)“ projekat, zajedno sa Medicinskim fakultetima iz Splita i Mostara, u okviru drugog poziva Interreg – IPA CBC programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Projekat predviđa formiranje Zajedničkog centra znanja za razvoj preventivnih programa zaštite oralnog zdravlja, kao i pokretne stomatološke klinike, radi povećanja kvaliteta, pristupačnosti i dostupnosti usluga javnog zdravstva na ovom prekograničnom području.

UCG: Tu su i drugi važni projekti koji doprinose poboljšanju javnog zdravlja, a koji su u toku?

PROF. DR VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ: Nastaviće se rad na ranije započetim nacionalnim, bilateralnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, među kojima izdvajamo dva Erasmus+ projekta koja za  cilj imaju poboljšanje i uvođenje novih kurikuluma iz oblasti javnog zdravlja (PH-ELIM) i medicine bola (HEPMP).

Tu je, takođe, i nacionalni istraživački projekat DEMONSTRATE, koji će istraživati nove metode za stratifikaciju pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma i Alchajmerove demencije prema riziku za progresiju ovoh oboljenj. Finansiran je od strane Ministarstva nauke.

Potom, prvi Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja u Crnoj Gori (CEBIMER), multidisciplinarni program u kom učestvuje 10 institucija iz zemlje i inostranstva, finansiran takođe od strane Ministarstva nauke.

Po posljednjem Konkursu Ministarstva nauke visoko su rangirana četiri nacionalna naučnoistraživačka projekta iz oblasti medicine čija se implementacija očekuje u narednoj godini.

UCG: Studenti Medicinskog fakulteta tradicionalno obilježavaju svjetske datume koji podižu svijest o važnosti prevencije i ljudskom zdravlju?

PROF. DR VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ: Prepoznatljivi kvalitet, kreativnost i energiju studenata Medicinskog fakulteta nastavnici i saradnici usmjeravali su i u ovoj godini na rad u promociji javnog zdravlja koja je generator razvoja društvene zajednice.

Onda kada to nije bilo moguće realizovati u neposrednoj komunikaciji sa građanima, studenti su se koristili i onlajn kampanjama  i drštvenim mrežama kao kanalima komunikacije. Takođe, bili su i volonteri Call centra u kojem su pružali odgovore građanima koji su se suočavali sa novim virusom.

UCG: Nastava se, usljed pandemije, i na Medicinskom fakultetu odvijala kombinovano i na daljinu?

PROF. DR VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ: Na Medicinskom fakultetu,  u skladu sa svjetskim trendovima, kontinuirano se unapređuje kvalitet nastavnog procesa sa ciljem izgradnje doktora medicine.

Naš cilj je da budu prepoznati po usvojenim znanjima i vještinama baziranim na ishodima učenja, uz očuvanje akademskog integriteta, što je podsticajni milje za nauku i istraživanje.

Studenti svih studijskih programa Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore su izuzetno odgovorno i savjesno pristupili konceptu učenja na daljinu. 

Uz izuzetne napore nastavnog osoblja, a u interesu studenata,  nastavnici i saradnici u salama  za simulaciju prikazuju savremene principe usvajanja dijela kliničkih vještina, kroz praktičan rad sa studentima u manjim grupama i implementaciji kliničkih vještina i tehnika u savremenu kliničku praksu, a sve u duhu primjenljive nauke sa međunarodno uporedivim ishodima učenja 

UCG: Kakva su vaša očekivanja u pogledu budućnosti i predstojeće 2021. godine?

PROF. DR VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ: Vjerujemo da će studenti Medicinskog fakulteta, koji su privilegija društva, kroz odgovorno ponašanje, učenje, rad, osvajati znanja i razumjeti poseban i izuzetan značaj poziva koji su izabrali, a svojim saznanjima, vještinama i stabilnim karakterom učiniti ovaj svijet boljim, pružajući nesebično svoja znanja društvu, doprinoseći očuvanju i unapređenju zdravlja ljudi i razvoju struke i nauke.

U narednom periodu se nadamo normalizaciji nastavnog procesa kroz najavljenu vakcinaciju i podizanje kolektivnog imuniteta na viši nivo, uz vjeru da će epidemija SARS Co2 biti pod kontrolom.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja