Na Deponiji počeo sa radom sistem sakupljanja i spaljivanja biogasa iz treće sanitarne kade

 Na Deponiji počeo sa radom sistem sakupljanja i spaljivanja biogasa iz treće sanitarne kade

foto deponija

23/11/2020

Danas je počeo sa radom sistem sakupljanja i spaljivanja biogasa iz treće sanitarne kade na Deponiji “Livade”. Realizacija ovog projekta je još jedna potvrda kontinuiranog ulaganja Deponije Glavnog grada kada je u pitanju zaštita životne sredine. Primarni cilj je trajno i bezbjedno deponovanje otpada i sprječavanje zagađenja okoline, kako bi se dodatno doprinijelo unapređenju  kvaliteta života građana Podgorice. 

Foto Deponija

Kaptacijom biogasa na sanitarnim kadama 1, 2 i 3 , uz sistem kontrolisanog spaljivanja deponijskog gasa u takozvanoj  baklji, ispoštovani su najveći ekološki standardi o zaštiti zemljišta, podzemnih voda i vazduha koji su propisani direktivama EU za ove vrste objekata. 

Foto Deponija

Sakupljanje biogasa vrši se perforiranim cijevima putem aspiratora, odnosno uređaja za usisavanje deponijskog gasa iz tijela sanitarne kade, a kvalitet i sastav gasa kontinuirano se prati putem gasnog analizatora.

„Isporuku i ugradnju opreme za kaptaciju deponijskog biogasa na sanitarnoj kadi 3 u Deponiji “Livade”,  obavila je firma Indel Inženjering d.o.o. Podgorica

Vrijednost ove javne nabavke iznosi 34.881 eura, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja ovog privrednog društva“, navodi se u saopštenju iz gradske Deponije.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još