MUP: Za 2108 osoba biće pokrenut postupak za gubitak crnogorskog državljanstva

 MUP: Za 2108 osoba biće pokrenut postupak za gubitak crnogorskog državljanstva

Foto: Twitter

Od osam hiljada građana, koji se nalaze u biračkom spisku Herceg Novog, Nikšića i Crne Gore, za sada obuhvaćenih postupkom provjere MUP-a, zbog pretpostavke da pored državljanstva Crne Gore, imaju i državljanstvo druge države, za 595 lica je utvrđeno da u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu imaju dvojno državljanstvo. Za ta lica, samim tim, neće biti pokrenut postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona, saopšteno je iz MUP-a.

„MUP će za 2108 lica po službenoj dužnosti, kroz nekoliko dana, pokrenuti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona, tako što će ih upoznati sa činjenicom da su dobrovoljno stekli državljanstvo druge države i biće im omogućeno da se davanjem izjave na zapisnik izjasne koje državljanstvo žele da zadrže“, naveli su u saopštenju ovog resora i dodali:

„Ističemo da lica koja su dobrovoljno  stekla državljanstvo druge države, prije 3. juna 2006. godine imaju pravo na dvojno državljanstvo, što se dokazuje uvidom u Uvjerenje o državljanstvu, Izvodom iz matične knjige rođenih sa konstatacijom o datumu upisa u državljanstvo druge države ili Rješenjem o prijemu u državljanstvo druge države.“

Ovim se, kako dodaju, proces provjere ne završava, jer još traju provjere za preostali broj građana. Takođe, otvoreni smo za saradnju sa NVO sektorom po pitanju provjere Centralnog registra stanovništva u skladu sa dinamikom, koju bismo zajednički dogovorili.

„U sklopu aktivnosti za stvaranje pretpostavki za uređenje registara prebivališta, uvidom u raspoloživu evidenciju, MUP je utvrdio da više od 16 hiljada lica poslije 2008. godine, nisu vadili ličnu kartu, a nalaze se u biračkom spisku, kao i da je za oko  50 hiljada građana lična karta istekla. Građane sa takvim statusom pozivamo da podnesu zahtjev za izdavanje ili zamjenu lične karte, ili će u suprotnom biti pokrenut prekršajni postupak, shodno Zakonu o ličnoj karti. Uvažavajući ljudska prava i slobode, već su preduzete aktivnosti kako bi se građani putem poziva upoznali sa potrebom izdavanje ili zamjene lične karte“, zaključeno je u saopštenju MUP-a.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još