Modernizacija javnog prevoza u Podgorici; Javni oglas za obavljanje linijskog prevoza putnika

 Modernizacija javnog prevoza u Podgorici; Javni oglas za obavljanje linijskog prevoza putnika

Foto: PG Biro

Javni oglas za povjeravanje obavljanja linijskog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima na teritoriji Podgorice objavljen je juče, saopšteno je iz uprave Glavnog grada.

„Uspješnom realizacijom ovog projekta naš grad će dobiti adekvatno organizovan linijski prevoz putnika, koji će u krajnjem dovesti i do promjene svijesti građana o ovom načinu prevoza i značajnom povećanju njegovog korišćenja za obavljanje svakodnevnih putovanja. Time će se umnogome doprinijeti smanjenju upotrebe automobila, samim tim i saobraćajnih gužvi, ali i povećanju bezbjednosti u saobraćaju“, navode u saopštenju PG Biroa.

Poseban akcenat u javnom pozivu, dodaju, stavljen je na dostupnost i pristupačnosti saobraćajnih sredstava u linijskom prevozu osobama sa invaliditetom. U krajnjem, sve aktivnosti koje će se preduzeti u narednom periodu treba da doprinesu povećanju nivoa zadovoljstva korisnika ove vrste usluge, unapređenju kvaliteta života građana i zaštiti životne sredine.

„Podsjećamo, Glavni grad je priču o modernizaciji javnog prevoza započeo usvajanjem Plana održive urbane mobilnosti, kao strateškog dokumenta kojim je definisan koncept i ciljevi koje želimo postići u sektoru saobraćaja. Plan se sadržajno oslanjana pet glavnih strateških stubova koji se odnose na sveobuhvatno planiranje održive urbane mobilnosti; racionalizaciju upotrebe putničkih automobila; modernizaciju linijskog prevoza putnika; valorizaciju potencijala za biciklizam i pješačenje“, saopšteno je iz Glavnog grada.

Gradska uprava je u prethodnom periodu, pojašnjavaju, predano radila na pripremi javnog oglasa kojim će se povjeriti obavljanje ove djelatnosti poslenicima koji ispunjavaju propisane uslove i kriterijume. Njegovoj izradi i pripremi dokumentacije koja je sastavni dio javnog poziva predhodile su analize postojećeg stanja u ovom segmentu i, naravno,  očekivanih rezultata sadašnjih ali i budućih korisnika ove vrste prevoza.

Oglasnom dokumentacijom definisani su kriterijumi koji podrazumijevaju tehničke karakteristike prevoznih sredstava; uslove u pogledu kadrovske osposobljenosti; plana linija koje su u jednom dijelu podrazumjevale reorganizaciju i uvođenje takozvanih “brzih linija” za pojedine djelove grada. S obzirom da se grad širi i grade nove saobraćajnice, preciziran je i postupak uvođenja novih linija u budući sistem funkcionisnja prevoza.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još