Mimo suda se dogovorilo 114 bračnih parova

 Mimo suda se dogovorilo 114 bračnih parova

foto www.123rf.com

Medijacija u porodičnim sporovima je preporučljiv način alternativnog rješavanja ove vrste sporova. U ovoj godini je bilo 114 porodičnih predmeta – razvoda braka koji su završeni postizanjem sporazuma – kazala je u razgovoru za Pobjedu direktorica Centra za alternativno rješavanje sporova Marina Lutovac.

S obzirom na složenost i zahtjevnost medijacije u porodičnom sporovima, kako je kazala naša sagovornica, medijatori su uložili puno truda u sprovođenju pomenutih porodičnih medijacija.

Medijacija je, kako je precizirala Lutovac, „neformalan, ali strukturisan postupak u kome neutralna osoba – medijator pomaže stranama u sporu da dođu do zajedničkog rješenja kojim će obje strane biti zadovoljne“.

U medijaciji, ističe naša sagovornica, stranke rješavaju svoje životne ili poslovne probleme, a ne pravne.

„Medijacija, kao način rješavanja spora, je dopuna sudskom postupku i građanima se pruža mogućnost izbora, tj. da li će riješiti svoj spor u medijaciji ili u sudskom postupku. Ukoliko se u postupku medijacije ne zaključi poravnanje, odnosno ne postigne sporazum, stranke se mogu obratiti sudu“, kaže Lutovac.

Medijacija je, dodaje ona, preporučljiv postupak u rješavanju porodičnih sporova jer omogućava jasnije sagledavanje situacije, donošenje rješenja koje je podjednako prihvatljivo za obje strane, čuva ili uspostavlja komunikaciju i povjerenje između strana u sporu, čuva lične i imovinske interese, a štedi i vrijeme i finansije.

„Rješavanje spora u postupku medijacije donosi dobrobit svima – i strankama i pravosuđu i državi, jer je postupak efikasan, jeftiniji i brži. Umnogome zavisi od spremnosti obje strane da razgovaraju i da na kraju zaključe poravnanje kojim će biti zadovoljne. U medijaciji nema ni pobjednika ni pobijeđenih“, ističe Lutovac.

Porodična medijacija je, navodi naša sagovornica, veoma zahtjevna i kompleksna, jer se medijator suočava sa bolnim porodičnim i životnim pričama i jakim emocijama.

„Roditelji mogu da odluče da porodične sporove (razvod, vršenje roditeljskog prava, održavanje ličnih odnosa između djece i roditelja i drugih djetetovih srodnika, izdržavanje, podjela imovine) rješavaju postupkom medijacije – mirnim dogovorom o svim pitanjima koja su za njih i njihovo dijete važna. Medijacija je posebno preporučljiva metoda u rješavanju porodičnih sukoba zato što porodični sporovi utiču na sve članove porodice, posebno na djecu. Medijacija pruža dobru šansu za dalji život razvedenih roditelja, prvenstveno za dobar rast i razvoj njihovog djeteta“, objasnila je Lutovac.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja