Milatović sa privrednicima: Dijalog u cilju kreiranja boljih ekonomskih mjera podrške

 Milatović sa privrednicima: Dijalog u cilju kreiranja boljih ekonomskih mjera podrške

Foto: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, zajedno sa državnim sekretarkama u Ministarstvu ekonomskog razvoja Milenom Lipovina-Božović i Ivanom Đurović i državnim sekretarom u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Jankom Odovićem, sastao se danas sa privrednim udruženjima u cilju nastavka dijaloga iz decembra prošle godine, i tom prilikom predočio privrednicima status novog paketa podrške za prvi kvartal 2021.

Milatović je istakao da je u fokusu ovog paketa podrška najugroženijem građanima kao i intezivnija i sveobuhvatnija podrška privredi. Novi paket podrške je pripremljen zahvaljujući inputima i preporukama koje su dobijene od privrednih udruženja u periodu od održavanja inicijalnog sastanka 18. decembra prošle godine do danas a koji su dalje detaljno analizirani u intezivnoj komunikaciji među različitim resorima.

„Nakon što Agencija za zaštitu konkurencije ocjeni Prvi i Treći paket podrške, steći će se uslovi za ocjenu i realizaciju novog paketa podrške za prvi kvartal 2021. godine. Očekujemo da će ovaj paket biti usvojen na Vladi najkasnije do kraja ovog mjeseca“, kazao je Milatović.

Novim paketom podrške za prvi kvartal 2021. godine se predviđa snažnija podrška cjelokupnoj privredi kroz različite vrste poreskih olakšica, jači intezitet subvencija na zarade uz proširen opseg djelatnosti na one koji su u prethodnom periodu pretrpjeli najveće gubitke. Zadržavanje radnih mjesta, ali i podsticanje novog zapošljavanja, jedan je od prioritetnih ciljeva koji se žele postići mjerama ovog paketa. Dodatno, ovim paketom ce biti podržani i nezaposleni, penzioneri, korisnici prava na lične invalidnine, korisnici materijalnog obezbjeđenja, a predviđena je i posebna podrška koja je namijenjena zdravstvenim i prosvjetnim radnicima.

Takođe, poseban set mjera pripremljen je za podršku sektorima turizma i ugostiteljstva kao i sektorima poljoprivrede i ribarstva. Dio paketa čine i preporuke lokalnoj samoupravi, Investiciono-razvojnom fondu, Centralnoj banci Crne Gore kako bi se razmotrile mogućnosti za dodatnu i efikasniju podršku građanima i privredi.

„Očekujemo da će nove mjere, u sinergiji sa trenutnim epidemiološkim mjerama, dodatno doprinijeti normalizaciji privredne aktivnosti i zasigurno pomoći ekonomskom oporavku Crne Gore. Prvi kvartal je tradicionalno izazovan i u redovnim uslovima poslovanja ali smo se zaista potrudili i vodili principom da podršku usmjerimo ka onim ciljnim grupama koje su bile posebno iscrpljene u prethodnom periodu“ zaključio je Milatović.

Sastanku su pored predstavnika poslovnih udruženja koja su članovi Savjeta za konkuretnost, prisustvovali i predstavnici udruženja poslovnih žena Crne Gore i predstavnici ugostiteljskih udruženja. Organizator sastanka Sekretarijat Savjeta za konkurentnost, koji predstavlja projekat podrške Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj za unapređenje javno-privatnog dijaloga u Crnoj Gori u saradnji sa Vladom Ujedinjenog Kraljevstva, zahvalio se na svim inputima prezentiranim kroz diskusiju i razmjenu mišljenja.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još