Kroz prekograničnu saradnju odgovoriti na izazove u oblasti zaštite i spašavanja

 Kroz prekograničnu saradnju odgovoriti na izazove u oblasti zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Projekat Safe together-Prevencija rizika u prekograničnom području doprinijeće jačanju odgovora na izazove povezane sa elementarnim i drugim nepogodama, saopštio je generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u MUP-u Mirsad Mulić na uvodnom sastanku projektnih partnera.

On je istakao da je projekat izuzetno važan za sistem zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, jer će omogućiti jačanje kapaciteta u odgovoru na elementarne nepogode i druge nesreće.

“Najvažniji benefit je svakako adaptacija prostorija u Službi zaštite i spašavanja Podgorica, koje su date na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime će se stvoriti pretpostavke za izgradnju i razvoj modernog nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje”, naglasio je Mulić.

U MUP-u su rekli da je projektom, pored nacionalnog trening centra za zaštitu i spašavanje u Podgorici, predviđeno uspostavljanje regionalnih trening centara u Gradišci i Daruvaru i njihovo opremanje, nabavka terenskog vozila i lične i kolektivne spasilačke opreme za zaštitu i spašavanje. Planirano je i osnivanje Gorske službe spašavanja u Gradišci i Daruvaru, organizovanje specijalizovanih obuka za subjekte sistema zaštite i spašavanja, održavanje zajedničke terenske vježbe, izrada lokalnih procjena rizika od katastrofa, kao i informisanje stanovništva o rizicima od elementarnih nepogoda.

“Ukupna vrijednost projekta je 1,27 miliona eura, od čega je doprinos EU 1,08 miliona ili 85 odsto ukupnih projektnih troškova. Za Crnu Goru je opredijeljeno 519.961 eura, od čega EU finansira 441.967 eura. Projekat je počeo sa realizacijom 1. oktobra ove godine i trajaće 26 mjeseci”, naveli su u Ministarstvu.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još