Jeftinija voda u Podgorici

 Jeftinija voda u Podgorici

Foto: Pixabay

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) počela je da određuje cijene vode i komunalnih djelatnosti u svim lokalnim samoupravama za 2021. godinu. Prema, do sada obrađenim podacima, fizička lica u glavnom gradu plaćaće za oko deset odsto nižu cijenu računa za vodu, dok će na Žabljaku cijena vode biti veća za oko dva odsto, pišu Dnevne novine.

U pitanju su jako važne ekonomske odluke prema kojima je Regulatorna agencija, prvi put u istoriji, potpuno preuzela određivanje cijene vode i regulaciju komunalnih djelatnosti.

Formalno pravno, Regulatorna agencija, nakon detaljne provjere, daje saglasnost vodovodima na cijene vode po različitim kategorijama. Nova metodologija je značajno drugačija od nekadašnje po kojoj su se računale cijene vode, jer sada postoje fiksni i varijabilni dio cijene vode.

Prema odluci RAE, varijabilni dio cijena vode za fizička lica u Podgorici iznosiće 31,78 centi po kubiku, dok fiksni dio cijene vode iznosi 1,0224 eura po korisniku. Podsjetimo, podgorička česmovača je ranije imala cijenu 38 centi po kubiku, ali nije postojao fiksni dodatak na cijenu vode.

Domaćinstva u Podgorici koje mjesečno potroše 30 kubika vode ranije su plaćala 0,38×30=11,4 eura, dok po novoj metodologiji plaćaju (fiksni dio plus varijabilni puta potrošnja) 1,0244+0,3178×30=10,56 eura.

Zanimljivo je da oni koji troše više vode, njima će više odgovarati nova metodologija jer će manje plaćati. Evo primjera:

Domaćinstvo koje je u Glavnom gradu ranije trošilo 40 kubika vode ranije je plaćalo 0,38×40=15,2 eura, dok će po novoj metodologiji platiti 1,0244+0,3178×40=13,74 eura.

U prosjeku, domaćinstva (fizička lica) će u Podgorici plaćati nižu cijenu vode za oko devet-deset odsto, s tim ako više troše onda će ta cifra preći deset odsto.

Pravna lica u Glavnom gradu će i dalje plaćati veću cijenu vode nego fizička lica, s tim da je RAE ranije najavio postepeno izjednačavanje cijena.

Prema saglasnosti Regulatorne agencije, varijabilni dio cijene vode za pravna lica u Podgorici iznose 96,07 centi po metru kubnom, dok je fiksni isti kao i za fizička lica 1,0244 eura.

O cijena vode u Podgorici će se izjasniti lokalni parlament na sjednici koja je zakazana za 28. decembar.

ŽABLJAK

Na Žabljaku će, prema saglasnosti Regulatorne agencije, voda u 2021. godini, biti neznantno skuplja, odnosno, mjesečni računi će biti veći za 25 centi ili oko dva odsto.

Prema matematičkoj računici, fiksni dio cijene po korisniku iznosi 24,57 centi, dok je varijabilni 38 centi po kubiku za fizička lica, a 1,442 eura po kubiku za pravna lica.

Zanimljivo je da je ranije je cijena vode na Žabljaku iznosila takođe 38 centi, ali bez fiksnog dijela.

Podsjetimo, prema staroj metodologiji, najskuplju vodu iz gradskih vodovoda u Crnoj Gori za 2020. godinu, plaćali su domaćinstva iz Kotora 1,03 eura po kubiku (m3), dok je najjeftinija žiteljima Šavnika svega 12 centi po kubiku.

Najskuplju vodu za pravna lica plaćale su firme sa Cetinja čak 2,44 eura po kubiku što je četiri puta više nego što plaćaju fizička lica i apsolutni neslavan rekord u Crnoj Gori.

Najjeftinija voda za privredu je, u ovoj godini, u Andrijevici, gdje pravna lica plaćaju kubik 41 cent.

Najjeftiniju vodu osim Šavničana troše domaćinstva u Rožajama 20 centi, Andrijevici 21 cent, Beranama 22 centa, Plavu i Gusinju po 23 i Plužinama 24 centa.

“Srednju” cijenu vode plaćaju domaćinstva u Mojkovcu 35 centi, Bijelom Polju 36 centi, Nikšiću 51 cent i Danilovgradu 57 centi.

Što se tiče cijene vode za pravna lica, kubik je osim Cetinja, najskuplji u Kotoru 2,06 eura, Budvi 1,96 eura, Tivtu 1,94 eura, Pljevljima 1,92 eura i Herceg Novom 1,76 eura.

Najjeftinija “privredna voda” je u Andrijevici 41 cent, Šavniku 50 centi i Gusinju 65 centi.

Agencija je u Izvještaju, u kome je odobrila nove cijene vode za Podgoricu, konstatovala da je analizom dostavljene dokumentacije utvrđeno da su troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja za 2020. godinu na nivou gradskog Vodovoda planirano na 6,2 miliona eura, od čega se na javno vodosnabdijevanje odnosi 4,42 miliona eura.

Ovoj kategoriji troškova pripadaju i ostali lični rashodi i naknade, koji obuhvataju troškove koji nijesu postojali u svim godinama predmetnog perioda. Takođe, kako je konstatovala Agencija, uočeno je povećanje troškova saveza samostalnih sindikata i troškova pomoći.

Očekuje se da će Regulatorna agencija nakom sprovedenih javnih rasprava, možda i u prvom kvartalu, odrediti cijene vode za sve opštine u Crnoj Gori.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još