Glavni grad u opremanje lokacija na Pobrežju ulaže preko 550.000 eura

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice objavila je javni poziv za opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje-zona G”, odnosno izgradnju saobraćajnica radnog naziva dio “Ulice 1” i “Ulica 2” procijenjene vrijednosti 550.000 eura. 

Radovi obuhvataju izgradnju saobraćajne infrastrukture, ugradnju hidrotehničkih instalacija, zatim elektro instalacije jake stuje, TK kanalizaciju, kao i pejzažno uređenje predviđenih javnih površina.

Ponude se mogu podnijeti neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 11.11. 2020. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  11.11.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice doo, na adresi Jovana Tomaševića 2a, Podgorica, navodi se u saopštenju iz Glavnog grada

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još