Glavni grad: Netačne i nedobronamjerne tvrdnje koje izazivaju pravnu nesigurnost

 Glavni grad: Netačne i nedobronamjerne tvrdnje koje izazivaju pravnu nesigurnost

Foto: FOS Media

Ne ulazeći u kvalitet planskog rješenja DUP-a “Pobrežje – zona G” u Podgorici cijenimo da je Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice dostavila svu dokumentaciju na način utvrđen članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i da nema smetnji za izdavanje Zapisnika o inspekcijskom pregledu o nesmetanom izvođenju radova na izgradnji Ulica 1 i 2 u zahvatu DUP-a “Pobrežje – zona G.

Reagovanje Glavnog grada na navode Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma povodom gradnje ulice na Ljuboviću prenosimo integralno.

„Dakle, netačne su tvrdnje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da prijava gradnje podnijeta 25. marta ove godine nije zakonita, kao i da navodno nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi u pogledu katastarskih parcela.

U cilju objektivnog informisanja javnosti ističemo da su katastarske parcele br. 3385, 3906/49, 3906/100 i 3906/101 upisane u listovima nepokretnosti br.720 i br.3217 kao svojina Glavnog grada i u vezi sa njima nema neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U navedenim listovima nepokretnosti u opisu prava za navedene katastarske parcele bila je upisana zabilježba restitucije.

Međutim, shodno članu 32, stav 2, Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja i članu 83 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, zabilježba restitucije nije smetnja za izvođenje radova po prijavi građenja ili građevinskoj dozvoli, što je i stav Upravnog suda u postupku koji se vodio tim povodom, a sa čime smo upoznali Urbanističko-građevinsku inspekciju.

Dodatno informišemo javnost da je u međuvremenu, Uprava za katastar i državnu imovinu postupila po zahtjevu Komisije za povraćaj i obešećenje Ministarstva finansija i socijalog staranja i izvršila brisanje zabilježbe restitucije upisane u listovima nepokretnosti br.720 i br.3217.

Takođe, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u istoj pravnoj situaciji, (ne uzimajući čak u obzir brisanje zabilježbe restitucije za pacele na Ljuboviću), odnosno upisane zabilježbe restitucije, izdalo Zapisnik o inspekcijskom pregledu za građenje objekta Naučno-tehnološkog parka Crne Gore d.o.o., gdje se nesmetano izvode radovi, a pored ove, ima još identičnih prijava gradnje sa istim primjerom upisa zabilježbe restitucije, a za koje je resorno ministarstvo izdalo pozitivan zapisnik o inspekcijskom pregledu.

Naglašamo da je shodno načelu zakonitosti i opravdanih očekivanja stranaka Zakonom o upravnom postupku propisano da javno-pravni organ vodi računa o ranijim odlukama koje je donio u bitno istovjetim upravnim stvarima.

Dakle, očigledno je da su stavovi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma iznešeni na račun Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice po pitanju gradnje ulice na Ljuboviću krajnje neutemeljeni i neosnovani, da predstavljaju pokušaj obmane javnosti i naknadne reakcije nakon medijskog pritiska, kao i da unose pravnu nesigurnost, kako prema Agenciji, tako i prema ostalim investitorima.

Sve navedeno najbolje potvrđuje činjenica da je nadležna inspekcija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 14. 04. 2021. godine izvršila inspekcijski nadzor na samom gradilištu i tom prilikom nije konstatovala bilo kakve nepravilnosti, a izvođač je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora nesmetano nastavio sa radovima.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još