Glavna turistička inspektorka za Portal Podgorica : U početku smo apelovali, sada kažnjavamo za nepoštovanje mjera NKT-a

 Glavna turistička inspektorka za Portal Podgorica : U početku smo apelovali, sada kažnjavamo za nepoštovanje mjera NKT-a

foto portal Podgorica

Turistički inspektori u saradnji sa inspektorima iz drugih resora Uprave za inspekcijske poslove tokom pandemije izazvane korona virusom redovni su na terenu, u cilju kontrole poštovanja mjera NKT-a. Danju i noću turistički inspektori pod budnom pažnjom kontrolišu rad ugostiteljskih objekata u vanrednim okolnostima. Pored redovnih aktivnosti turistička inspekcija, koje su u njenoj nadležnosti kada je rad ugostitelja u pitanju, tu je i dodatna nadležnost poštovanja mjera NKT-a. Glavna turistička inspektorka Uprave za inspekcijske poslove, Svetlana Šljivančanin, naša sagovornica, ističe da se mjere ne poštuju i da sve više ima savjesnih građana koji prijavljuju nepravilnosti na terenu što im olakšava rad.

„U poslednje vrijeme nijesam zadovoljna poštovanjem NKT-a mjera, kako u Podgorici, tako i u drugim gradovima. Očigledno da su se naši građani opustili u dijelu poštovanja mjera, a samim tim i ugostitelji i sugrno je da ćemo u narednom periodu djelovati još aktivinije. Organizovaćemo zajedničke aktivnosti sa kolegama iz Uprave policije i kolegama iz Komunalne policiije. Ovom prilikom apelujem na sve građane da poštuju NKTa mjere, jer ćemo kažnjavati i građane. Novčana kazna nije mala 100e je za svako fizičko lice, za pravno lice 2 hiljade i za odgovorno lice u pravnom licu 500e. To su novčane kazne koje inspektori izriču na terenu. Do sada smo tolerisali možda građane koji nijesu nosili maske odnosno govorimo o ugostiteljskim objektima. Najavljujem da ćemo kažnjavati i građane koji ne nose maske“, istaka je Šljivančanin.

Foto Portal Podgorica , Svetlana Šljvančanin, glava turistička inspektorka Uprave za inspekcijske poslove

Iz dana u dan građani prijavljuju nepravilnosti u radu ugostitleja.

„Nekada dobijemo 9 ili 10 prijava dnevno, a nekad 3 ili 4. U proteklom periodu smo dobili 569 žalbi od naših građana prijava I konkretno od ove cifre se 206 odnosi na nepoštovanje NKT mjera. 91 prijavu za nepoštovanje zakona o ograničavanju duvanskih proizvoda i neizdavanje fisklanih računa 72. Očigledno da građani primjećuju da se ne poštuju NKT-a kao i druge nepravilnosti koji sami primjete. Time nam pomažu da mi ciljano djelujemo i radimo na terenu i da u objektima ciljano sprovodimo mjere, one koje nam zakon nalaže i da na taj način natjeramo ugostitelje da posluju u skladu sa propisima „, istakla je inspektorka za Portal Podgorica.

Foto Portal Podgorica , na terenu sa inspektorkom

Inspektora nikad dosta. Najveće nepravilnosti inspektori bilježe pored Podgorice, na primorju Budva, Ulcinj i Herceg Novi, na sjeveru Berane i Bijelo Polje.

„Posebno u ovoj situaciji inspektora nikad dovoljno. Mi u turističkoj inspekciji trenutno na terenu imamo 16 inspektora za čitavu Crnu Goru. Takođe, imamo kolega koji su oboljeli od virusa, tako da na neki način se snalazimo pomažemo jedni drugima, ali u svakom slučaju inspektora nikad dovoljno. Kao što vidite situacija je posebno alarmanta u Podgorici. Ta stopa kumunalne incidencije iznosi preko hiljadu i po, tačnije 1800, što znači da mi moramo pojačati nadzor posebno u ovoj opštini. Pa nam pomažu kolege iz drugih opština. Posebno u danima vikenda kada je u pitanju nepoštovanje posebno je izraženo u Podgorici. Kada su primorske opštine u pitanju tu su Budva, Ulcinj i Herceg Novi, dok je na sjeveru nepoštovanje bilježe Bijeoo Polje i Berane.“, precizirala je Šljivančanin.

Foto Podgorica

Kada je u pitanju nepoštovanje mjera najviše se odnosi na nepoštovanje distance i nenošenje maski.

„Najveće kršenje mjera je nepoštovanje distance od 2 m,ne nošenje maske od strane zaposlenih posebnno u kuhinjama, gdje bi trebalo nositi maske i mimo ove situacije. Naravno ima kršenja od strane ugostitelja koji nijesu odredili osobu koja će ukazivati na nošenje maski gostima koji borave u ugostiteljskim objektima“, kazala je Šljivančanin.

172 prekršajna naloga, 18 zahtjeva a pokretnja prekršajnih postupaka rezultat je dosadašnjeg rada turističke inspekcije na terenu.

„Izdali smo do sada 172 prekršajna naloga u iznosu od 189.300 e i podnijeli smo 18 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ovi zahtjevi se odnose na subjekte koji su prekršaj ponovili više puta i sigurno je da će ove novčane kazne biti mnogo veće nego što inspektori izriču na terenu“,kazala je glavna turistička inspektorka.

I pored visokih kazni inspektori se trude da nađu balanas između zdravlja stanovništva i očuvanju crnogorske privrede.

„Sa jedne strane imamo zdravtsvenu situaciju koja je alarmanatna, sa druge strane imamo nepovoljne uslove. Kada je u pitanju ekonomska situacija i rad svih naših privrednika sigurno je da je u postojećem trenutku. Moram iznaći način da nađemo neki balans znači da zaštitimo zdravlje našeg stanvoništva, a sa druge strane da ne ugrozimo poslovanje naših privrednika“, kazala je inspektorka.

Veliki je izazov sporovoditi zakona na terenu .

„Teško je sprovoditi zakon očigledno da naši građani ne poštuju ove mjere, što je bilo u prvom talasu. Mi ćemo u okviru naših nadležnosti djelovati. To znači da ćemo izricati novčane kazne, a takođe se razmatra i mogućnost pečaćenja objekta. Ja ne bih voljela da dođemo u situaciju, jer je ova represivna mjera koja nije popularna u ovom trenutku“, katzala je Šljivančanin.

Sivoj ekonomiji i u ovoj situaciji pribjegavaju ugostitelji i to u neizdavanju fiskalnih računa.

„Pogodno je tle. Ova situacija, to ste dobro rekli, jer jedan veći broj ugostitelja, ali sigurno da postoje i druge djelatnosti odpočinju rad bez odobrenja, neki gase svoje firme pa onda otvaraju druge ili rade na crno. To znači da siva ekonomija u ovom trenutku dolazi do izražaja takođe neizdavanje fiskalnih računa i to je oblast koja spada u oblast sive kenomije. I naši inspektori su primjetili da se u zadnje vrijeme ne izdaju fiskalni računi za pružene usluge posebno u dijelu onih subjekata koji pružaju ketering usluge odnosno dostavu hrane na određena mjesta“, rekla je inspektorka.

Kazne nijesu zanemarljive.

„Novčane kazne za pravna lica su 2 hilajde eura, za odgovorno lice u pravnom licu 500 eura,i za fizičko lice 100 eura. To su kazne koje izriče inspektor na licu mjesta“, istakla je Šljivančanin.

Rad turističke inspekcije će se i te kako pojačati, s obzirom na broj zaraženih kojih je sve više iz dana u dan kao i kontrola sprovođenje mjera nkta i kažnjavanju nesavjesnih pojedinaca.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još