Centralna javna rasprava: Planirani budžet Glavnog grada 93,4 miliona eura, više od polovine opredijeljeno za kapitalne projekte

 Centralna javna rasprava: Planirani budžet Glavnog grada 93,4 miliona eura, više od polovine opredijeljeno za kapitalne projekte

foto pg biro

Sekretarijat za finansije Glavnog grada održao je danas centralnu javnu raspravu o Nacrtu Odluke o budžetu Glavnog grada za 2021. godinu, koji je stavljen na javnu raspravu 16. novembra u trajanju od 15 dana.

Sekretarka Snežana Popović izvijestila je prisutne da je Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada za 2021. godinu planiran u iznosu od 93.457.000 eura ili 4,3% više u odnosu na sredstva opredijeljena za 2020. godinu.

‘’Prilikom planiranja budžetskog okvira za narednu godinu rukovodili smo se smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Crne Gore za period 2020. do 2023. godine i preporukama Ministarstva finansija za izradu budžeta jedinica lokalnih samouprava za 2021. godinu, zatim zahtjevima potrošačkih jedinica i privrednih društava, realne procjene prihoda i rashoda uzimajući u obzir efekte pandemije na privredne aktivnosti, kao i činjenicom da nas u narednom periodu očekuje visok stepen neizvjesnosti. Primarni cilj budžetske politike jeste uspostavljanje održivog sistema finansija gdje će se iz ostvarenih prihoda pokriti tekući rashodi i obezbijediti sredstva za planirane kapitalne projekte.’’, kazala je sekretarka.

Iz Nacrta se može zaključiti da se Glavni grad najviše oslanja na sopstvena sredstva koja čine 52% ukupnih budžetskih sredstava, a kapitalni budžet planiran je u iznosu 50.936.000 eura i u strukturi ukupnih rashoda kapitalni izdaci učestvuju sa 54,50 %, što pokazuje da je Glavni grad dao prioritet razvoju u odnosu na tekuću potrošnju.
Prilikom izrade ispoštovane su preporuke Ministarstva finansija da se kapitalni budžet planira na način što će se planirati završetak započetih projekata i ugovorenih radova i početak projekata koji su ocijenjeni kao prioritetni i koji su predviđeni strateškim dokumentima koji se finansiraju iz međunarodnih kredita i donacija.
Najznačajnije kapitalne investicije koje će obilježiti 2021. godinu su nastavak radova na uređaju za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, kao i unapređenje saobraćajne infrastrukture, prvenstveno nastavak izgradnje Jugozapadne obilaznice.

Foto Pg biro

Sekretarka je istakla da će detaljno obrazloženje Nacrta pripremiti za Skupštinu Glavnog grada, uz napomenu da je izrađena i distribuirana brošura Vodič kroz budžet za građane, a sve pristigle primjedbe biće razmotrene nakon javne rasprave.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još