CEDIS finansijski stabilno uprkos krizi

 CEDIS finansijski stabilno uprkos krizi

Foto: Pixabay

Finansijska situacija u CEDIS-u je stabilna, ekonomičnost potvrđuju pozitivni pokazatelji ukupnog i redovnog poslovanja, kao i nenarušeni parametri likvidnosti, jednostavnije interpretirano imamo dovoljno sredstava za pokriće kratkoročnih i dugoročnih obaveza i finansiranje veoma zahtjevnih investicionih planova, rekao je u intervjuu Dnevnim novinama izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Zoran Đukanović.

Na rezultat poslovanja CEDIS-a, po njegovim riječima, presudno je uticao pad potrošnje električne energije, naročito u primorskim opštinama tokom ljetnjih mjeseci.

“ Zaključno sa oktobrom, preuzeto je 160GWh ili 7,2 odsto manje električne energije u odnosu na plan, odnosno 177 GWh ili 7,8 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu. Prevedeno na finansijski plan, očekivanja su da do kraja godine poslovni prihodi budu realizovani u iznosu od 95 miliona eura, što je za 6,8 miliona manje od plana i 5,5 miliona manje u odnosu na rezultat ostvaren prethodne godine”, kazao je on.

 Uprkos navedenim negativnim aspektima, projekcije upućuju na neto rezultat koji je niži od planiranog, dodaje, ali ipak sa pozitivnim predznakom.

“Dakle, finansijska situacija u CEDIS-u je stabilna, ekonomičnost potvrđuju pozitivni pokazatelji ukupnog i redovnog poslovanja, kao i nenarušeni parametri likvidnosti, jednostavnije interpretirano imamo dovoljno sredstava za pokriće kratkoročnih i dugoročnih obaveza i finansiranje veoma zahtjevnih investicionih planova”, kazao je Đukanović.

Aktivnosti na izgradnji i održavanju seoske mreže su kontinuirano realizovane i u prethodnom periodu.

“Međutim, aktuelni projekti revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže predstavljaju krupan iskorak na tom planu, prije svega iz aspekta visine iznosa koji ulažemo i širine područja koje je obuhvaćeno radovima, ali i s obzirom na značaj za ruralni i prvredni razvoj Crne Gore. Veliki projekti ovog tipa daju zamah privredi na više nivoa, stoga je održavanje planirane dimanike projekata revitalizacije tokom COVID 19 krize bilo, a i dalje je, imperativ za CEDIS”, dodaje on.

Ističe da su projekti revitalizacije, trenutno i najznačajnije investicione aktivnosti CEDlS-a, a efekat izvedenih radova samo u okviru prve godine podrazumijeva kvalitetnije napajanje za preko 10.000 korisnika u brojnim selima širom Crne Gore.

“Za aktivnosti na revitalizaciji koje smo priveli kraj u izdvojili smo oko 14 milona eura. Takođe, u toku su i radovi obuhvaćeni drugom godinom okvirnog sporazuma. Paralelno realizujemo dva projekta, vrijedna 12 miliona eura, koji obuhvataju revitalizaciju jedanaest 10 kV dalekovoda (“Velimlje” u Nikšiću, “Virpazar” i “Ostros” u Baru, “Lijeva Rijeka” i “Mrke Petrovići” u Podgorici, “Biševo” u Rožajama, “Boljanići” u Pljevljima i “Gornja Morača” u Kolašinu, dio dalekovoda “Hoti” u Tuzima, dalekovod “Lipovik” na Cetinju i “Konjuhe” u Andrijevici)”, kazao je Đukanović.

Kazao je da radove na 16 srednjenaponskih dalekovoda privode kraju, uključujući i realizovanih preko 50 odsto planiranih radova na dodatnih 13 dalekovoda.

“Rezultat rekonstrukcija na kojima rade naše ekipe, zapravo znači kvalitetnije napajanje za gotovo četrnaest hiljada korisnika, mahom na seoskom području. Podsjećam, da je trošak za realizaciju projekata fokusiranih na revitalizaciju distributivne mreže sa koje se napajaju crnogorska sela, uključujući i već utrošena sredstva, projektovan na 50 miliona eura”, dodao je on.

Osim projekata usmjerenih na revitalizaciju seoske mreže, trenutno je aktivno preko 200 investicionih projekata za koje je u toku izvođenje radova na objektima, ili priprema projektne dokumentacije, odnosno tenderski postupak ili rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

“Prema Planu investicija predviđeno je da se ove godine, osim projekata revitalizacije, realizuju ulaganja u sekundarnu mrežu u iznosu od 6,4 miliona eura, primarnu 1,9 miliona eura, koliko i u mjerenje i mjerna sredstva, dok je za IV fazu AMM projekta rezervisano oko 3,5 miliona eura”, dodao je direktor CEDIS-a.

Najvažniji projekat na nivou primarne distributivne mreže, koji je završen tokom 2020. godine je zamjena užeta na dijelu DV 35kV iznad Skadarskog jezera.

“ Pored toga, intenzivno se radilo i na zamjeni transformatora u trafostanicama 35/10 kV pa su tako zamijenjena ukupno 22 transformatora, a vrijednost ovog projekta je preko 1,25 miliona eura. Na nivou sekundarne distibutivne mreže tokom 2020. godine uspješno je realizovano preko 70 investicionih projekata, od kojih su pojedini započeti u ranijem periodu. Najveći broj realizovanih investicija odnosi se na rekonstrukciju 59 trafostanica 10/0,4 kV u primorskim opštinama.

Među projektima koji su u toku, posebno je važana zamjena užeta na četiri dalekovoda 35kV na primorju, ukupne vrijednosti 2,15 miliona eura. Završeni su radovi na DV 35kV “TS 110/35kV “Bar” TS 35/10kV “Sutomore”, dok su u toku pripremne aktivnosti za preostala tri dalekovoda (DV 35kV “TS 110/35kV “Ulcinj” Ts 35/10kV Velika Plaža1″ u Ulcinju, DV 35kV “TS 110/35kV “Markovići” TS 35/10kV “Miločer” u Budvi i DV 35kV “TS 110/35kV “Podi” TS 35/10kV “Topla” u Herceg Novom)”, kazao je on. 

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja