AZK: Novac za rekonstrukciju Đurđevića Tare nije državna pomoć

 AZK: Novac za rekonstrukciju Đurđevića Tare nije državna pomoć

foto fos media

Novac koji će država iz kapitalnog budžeta izdvojiti za projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari ne predstavlja državnu pomoć, jer će se trošiti prema proceduri koju predviđa Zakon o javnim nabavkama, saopštili su iz Agencije za zaštitu konkurencije (AZK).

Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari realizuje se uz podršku Kine koja je za taj projekat obezbijedila bespovratnu pomoć od 7,05 miliona EUR, dok će Vlada za taj projekat imati trošak iz državnog budžeta, ali nije navedeno u kojem iznosu, pišu Vijesti.

Vlada je 5. novembra ovlastila odlazećeg ministra pomorstva i saobraćaja Osmana Nurkovića da potpiše ugovor o donaciji novca sa Kinezima.

“Predlog ugovora o donaciji novca za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari u Crnoj Gori uz podršku Kine, ne odnosi se na državnu pomoć, u smislu Zakona o kontroli državne pomoći. Agencija je sa posebnom pažnjom analizirala članove ugovora koji uređuju finansijske obaveze crnogorske strane i uzela u obzir da je precizirano da se aktivnosti vezane za primjenu projekta moraju sprovoditi na način koji neće ugroziti načela jednakog postupanja, slobodne konkurencije i nediskriminacije”, navodi se u rješenju AZK.

Agencija je, kako su kazali, cijenila član 16.3 predloga ugovora koji definiše da će sredstva za moguću isplatu obaveza crnogorske strane koja su dospjela za plaćanje u vezi sa primjenom ugovora i implementacijom projekta biti obezbijeđena u kapitalnom budžetu.

“Agencija je zaključila da je to javni novac, ali s obzirom na to da se predlogom ugovora crnogorska strana obavezala da će u onom dijelu u kojem postoji potreba za određenim finansijskim izdacima iz kapitalnog budžeta, odnosno nabavkama primijeniti crnogorske propise o javnim nabavkama, AZK je isključila postojanje državne pomoći”, navodi se u rješenju.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je tražilo mišljenje od AZK. Sporazumom o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari predstavnici vlada Crne Gore i Kine potpisale su u oktobru 2018. godine.

“Po završetku realizacije ugovora, kineska strana će izdati dokument kojim potvrđuje konačnu vrijednost izvedenih radova po ovom ugovoru, odnosno konačnu vrijednost projekta, a što je finansirano iz bespovratnih sredstava doniranih od kineske strane. Takođe, u skladu s kineskim zakonima i propisima o nabavkama, kineska strana će odabrati glavnog izvođača prikupljanjem ponuda ponuđača koji posjeduju tehničke kvalifikacije akreditovane od strane relevantnih kineskih regulatornih tijela i pravovremeno obavijestiti crnogorsku stranu o takvom odabiru”, objašnjeno je iz AZK.

Most na Đurđevića Tari izgrađen je 1940. godine i kada je završen bio je jedan od najvećih saobraćajnih objekata u svijetu. Plan je da se rekonstrucija uz podršku Kine završi do kraja naredne godine.

Avatar

Portal Podgorica

Pročitajte još